spekter.no>Temaoversikt>Spekterhalvtimen

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen hadde vært to måneder i jobben som arbeids- og sosialminister da korona-pandemien rammet Norge. I Spekterhalvtimen forteller han hva han mener må til for å forhindre at en skyhøy arbeidsledighet biter seg fast og hvordan privat næringsliv skal komme seg over kneika. Han gir også sine betraktninger rundt hvordan utdanninginstitusjonene og arbeidslivet best kan samhandle for å sikre kompetent arbeidskraft i årene som kommer.  

 

Bli med riksmekler Mats Ruland inn i meklingsrommet, og få unik innsikt i tøffe meklinger preget av profesjonalitet fra begge parter

Riksmekler Mats Ruland tar oss med inn i meklingsrommet. Han forteller om fortettet spenning, prøving av posisjoner og lange netter. For å få meklinger i havn, og lette på stemningen, har han lært seg noen triks, blant annet quiz for nerder. Ruland beskriver forholdet mellom norske arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner som unikt. 

Astrid Hoem (AUF) og Ola Svenneby (Unge Høyre)

De er uenig om mye, men i synet på de unges vilje til å ta ansvar, er AUFs leder Astrid Hoem og Unge Høyres Ola Svenneby helt enige. De ser nå fram til en frisk valgkamp preget av blant annet klima og utdanning.

Tove Botnen: Hvordan er det å være ung i 2021?

Hvert år gjennomfører analyseselskapet Opinion en studie av utviklingstrekk hos norsk ungdom i alderen 15 til 25 år. Seniorrådgiver Tove Botnen forteller om interessante funn, i undersøkelsen "Ung 2021". Den sier blant annet noe hva som karakteriseres morgendagens arbeidstakere, om kjønnsforskjeller blant de unge og hvordan ungdommen selv ser på fremtiden og sin karriere i arbeidslivet.

Kåre Hagen, forsker ved OsloMet og leder for Velferdstjenesteutvalget

Kåre Hagen ved OsloMet fikk et oppdrag fra Regjeringen: Følg pengene. Finn ut hva milliardene det offentlige bruker på tjenester fra private og ideelle virksomheter egentlig blir brukt på. Da Velferdstjenesteutvalget leverte sitt svar, levnet det liten tvil: Vi er best tjent med at de private og ideelle deltar sammen med det offentlige, altså den modellen Spekter kaller velferdsmiks.

Elisabeth Hunter i Vinmonopolet

Vinmonopolet har det siste året hatt en omsetningsøkning på 40 prosent. Administrerende direktør Elisabeth Hunter gir oss et innblikk i hvordan det er å lede en suksessbedrift i en periode med store utfordringer i samfunns- og arbeidslivet.

 

Ketil Solvik-Olsen (Frp) 

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kan igjen være på full fart tilbake i norsk politikk. Som statsråd (2013-2018) iverksatte han en rekke reformer innen samferdselssektoren, ikke minst opprettelsen av Nye Veier.

 

Auke Lont i Statnett: Fremtiden er elektrisk

"Fremtiden er elektrisk," står det å lese på Statnetts hjemmeside. Tidligere konsernsjef Auke Lont tegner et bredt og dyptgående bilde av utfordringene i kraftmarkedet, ikke minst arbeidet for det grønne skiftet. Lont fremhever EU som motoren i arbeidet for de nødvendige klimatiltakene. Vi får også høre den tidligere konsernsjefens syn på hvordan pandemien har påvirket lederrollen. 

 

Hans Christian Holte om NAVs rolle under pandemien

Midt under pandemien i august i fjor overtok Hans Christian Holte som NAV-sjef. Han fikk særs god bruk for sin lange og brede erfaring fra forvaltningen. Oppgavene sto og står i kø. Holte mener NAV er kommet stående fra utfordringene, og at ettervirkningene av pandemien også vil kreve sitt; når den tid kommer.

 

Ingrid Røynesdal og Bernt Reitan Jenssen om omstlinger under pandemien

I denne utgaven av Spekterhalvtimen møter du to toppledere som begge har vært nødt til å gjennomføre krevende omstillinger på grunn av pandemien. Bernt Reitan Jenssen og Ingrid Røynesdal er også henholdsvis leder og nestleder i Spekters styre, og besitter betydelige innsikt i hvilke utfordringer som har rammet en rekke virksomheter. De gir også innspill til hva de tror kan venter oss den dagen vi vender tilbake til "normalen."

 

Thor Gjermund Eriksen om NRKs rolle under pandemien

NRK har i ett år vært selve episenteret for informasjon og kommunikasjon om utviklingen av pandemien lokalt, nasjonalt så vel som internasjonalt. NRK-sjefen forteller om betydningen av å opprettholde den kritiske journalistikken, samtidig med å dekke et enormt informasjonsbehov. Og like viktig: Forberede NRK på en skjerpet konkurranse fra utlandet i de kommende årene.

Kristin Clemet og Bjarne Håkon Hanssen - Den politiske situasjonen

Norsk politikk befinner seg i en unntakstilstand. Innholdet i valgkampen, avhenger blant annet av hvor lenge koronakrisen varer. De to tidligere statsrådene Kristin Clemet (Høyre) og Bjarne Håkon Hanssen (Ap) er enige om at intet sikkert kan sies om valgresultatet, selv om dagens målinger kan tyde på regjeringsskifte. Hør dem analysere regjeringsalternativene.

Camilla Stoltenberg - Er vi over kneika snart?

Camilla Stoltenberg er direktør for Folkehelseinstituttet, som har hatt en sentral rolle i håndteringen av koronapandemien i Norge. Hun svarer bl.a. på hovedspørsmålet "Er vi over kneika snart", og kommenterer også rundt hva vi har lært av ett år med korona-situasjon og hva vi eventuelt kan gjøre annerledes ved en fremtidig pandemi.

Harald Eia om "Mysteriet Norge"

Harald Eia er programleder, skuespiller, forfatter og sosiolog. Han er, sammen med Ole-Marthin Ihle aktuell med boka "Mysteriet Norge". I samtalen med Terje Svabø får han forklare hvorvidt det var flaks eller dyktighet som gjorde at dagens Norge ble ett av verdens mest vellykkede samfunn.

Spekterhalvtimen - teaser

Innhold