spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør>Lønnsoppgjøret 2019

Det er enighet i de sentrale innledende forhandlingene med LO, YS, Unio, Akademikerne og SAN

Informasjonsmøtet om resultatet fra disse forhandlingene ligger tilgjengelig i opptak på våre medlemssider (krever innlogging)

Status 

Område 1: Kulturvirksomheter: Enighet med alle organisasjoner

Område 2: Norges Bank: Enighet med alle organisasjoner

Område 3: Avinor: Enighet med alle organisasjoner

Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag:  Enighet med alle organisasjoner

Område 5: Nettbuss:  Enighet med alle organisasjoner

Område 6: NRK: Enighet med alle organisasjoner

Område 7: NSB:  Enighet med alle organisasjoner

Område 8: Posten: Enighet med alle organisasjoner

Område 9: Øvrige virksomheter:  Enighet med alle organisasjoner

Område 10: Helseforetak med sykehusdrift: Enighet med alle bortsett fra LO/YS der streik avsluttet med tvungen lønnsnemnd. Saken behandles i Rikslønnsnemnda 5. november.

Område 11: Øvrige helseforetak: Enighet med SAN og Unio, forhandlinger pågår med LO og YS.

Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst:  Enighet med alle organisasjoner. 

Område 13: Sykehus med driftsavtaler: Enighet med Unio, Akademikerne og SAN. LO og YS og avventer resultat i område 10.

 

Innhold