spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør>Lønnsoppgjøret 2019

Det er enighet i de sentrale innledende forhandlingene med LO, YS, Unio, Akademikerne og SAN

Informasjonsmøtet om resultatet fra disse forhandlingene ligger tilgjengelig i opptak på våre medlemssider (krever innlogging)

Status 

Område 1: Kulturvirksomheter: Enighet med alle organisasjoner

Område 2: Norges Bank: Enighet med alle organisasjoner

Område 3: Avinor:  Forhandlinger pågår

Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag:  Forhandlinger pågår

Område 5: Nettbuss:  Enighet med alle organisasjoner

Område 6: NRK: Enighet med alle organisasjoner

Område 7: NSB:  Enighet med alle, unntatt Norsk Jernbaneforbund i LO Stat, der det er brudd. Mekling berammet 9. september.

Område 8: Posten: Enighet med alle organisasjoner

Område 9: Øvrige virksomheter:  Forhandlinger pågår

Område 10: Helseforetak med sykehusdrift: Enighet med Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Den norske legeforening. Forhandlinger pågår lokalt i helseforetakene med andre forbund i Unio, Akademikerne og SAN. Det er brudd med LO/YS (mekling avtalt 27. - 28. mai)

Område 11: Øvrige helseforetak:  Forhandlinger pågår

Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst:  Forhandlinger pågår

Område 13: Sykehus med driftsavtaler: Enighet med Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund i Martina Hansens Hospital og Lovisenberg diakonale sykehus. Lokale forhandlinger pågår med Akademikerne og SAN. Det er brudd med LO/YS (mekling avtalt 27. - 28. mai)

Helseforetak/sykehus (overenskomstområde 10 og 13)

  • A1-forhandlinger med LO, YS; Unio, Akademikerne og SAN: Avsluttet med enighet med alle, unntatt LO/YS (mekling avtalt 27. -28. mai)
  • A2-forhandlinger med Norsk Sykepleierforbund: Avsluttet med enighet
  • A2-forhandlinger med Den norske Legeforening: Avsluttet med enighet
  • A2-forhandlinger med LO/YS: Brudd før A2-forhandlinger, mekling avtalt 27. -28. mai.
  • A2-forhandlinger med Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Utdanningsforbund: Avsluttet med enighet
  • For SAN i overenskomstområde 10 og 13: Frist for avslutning 22. mai kl 15.00
  • For Akademikerne, unntatt Legeforeningen: Frist for avslutning er 15. mai kl. 15.00.
  • Frister for lokale forhandlinger i overenskomstområde 10 og 13 med andre organisasjoner avtales senere.

Innhold