spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør>Lønnsoppgjøret 2019

Det er enighet i de sentrale innledende forhandlingene med LO, YS, Unio, Akademikerne og SAN

Informasjonsmøtet om resultatet fra disse forhandlingene ligger tilgjengelig i opptak på våre medlemssider (krever innlogging)

Status 

Område 1: Kulturvirksomheter: Enighet med alle organisasjoner

Område 2: Norges Bank: Enighet med alle organisasjoner

Område 3: Avinor: Enighet med alle organisasjoner

Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag:  Enighet med alle organisasjoner

Område 5: Nettbuss:  Enighet med alle organisasjoner

Område 6: NRK: Enighet med alle organisasjoner

Område 7: NSB:  Enighet med alle, unntatt Norsk Jernbaneforbund i LO Stat, der det er brudd. Mekling berammet 9. september.

Område 8: Posten: Enighet med alle organisasjoner

Område 9: Øvrige virksomheter:  Enighet med alle, unntatt med YS i Felleskjøpet, SAN i NMD og LO/YS i Mantena. Mekling berammet 16. september.

Område 10: Helseforetak med sykehusdrift: Enighet med alle, unntatt SAN (mekling berammet 23. september) og LO/YS (streik avsluttet med tvungen lønnsnemnd, dato for rikslønnsnemnda ikke fastsatt)

Område 11: Øvrige helseforetak: Enighet med SAN og Unio, forhandlinger pågår med LO og YS.

Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst:  Enighet med SAN Oppgjøret går til mekling med Unio, LO og YS. Mekling berammet 2. september. 

Område 13: Sykehus med driftsavtaler: Enighet med Unio, Akademikerne og SAN. LO og YS og avventer resultat i område 10.

 

Innhold