spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør>Lønnsoppgjøret 2018

Overenskomstrevisjonen 2018 er et hovedoppgjør. Dette innebærer at det har vært gjennomført forhandlinger både om tekstlige endringer i overenskomstene og om lønnstillegg.

Status i forhandlingene

Forhandlingene er avsluttet for alle Spekters medlemsvirksomheter.

 • Område 1, kulturvirksomheter:
  Enighet med alle organisasjoner. 
 • Område 2, Norges Bank:
  Enighet med alle organisasjoner.
 • Område 3, Avinor:
  Enighet med alle organisasjoner. (Endelig frist for godkjenning er 21. september, gjelder LO og YS)
 • Område 4, Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag:
  Enighet med alle organisasjoner.
 • Område 5, Nettbuss: 
  Enighet med alle organisasjoner.
 • Område 6, NRK: 
  Enighet med alle organisasjoner.
 • Område 7, NSB:
  Enighet med alle organisasjoner. (Endelig frist for godkjenning er 18. september, gjelder LO)
 • Område 8, Posten: 
  Enighet med alle organisasjoner.
 • Område 9, Øvrige virksomheter:
  Enighet med alle organisasjoner i alle virksomheter.
 • Område 10, helseforetak med sykehusdrift:
  Enighet med alle organisasjoner.
 • Område 11, øvrige helseforetak:
  Enighet med alle organisasjoner..
 • Område 12, virksomheter innen helse, velferd og oppvekst
  Enighet med alle organisasjoner.
 • Område 13, Sykehus med driftsavtaler:
  Enighet med alle organisasjoner. 

 

Opptak fra informasjonsmøte for Spektermedlemmene

Det ble holdt informasjonsmøte for medlemsvirksomhetene om resultatene fra de innledende sentrale forhandlingene 12. april 2018 i Oslo Konserthus. Opptak og foiler er tilgjengelig for medlemmene på medlemssidene (krever passord).

Overenskomstområder

Spekter er delt inn i 13 områder, noen med flere virksomheter. 

Område 1: Kulturvirksomheter

Område 2: Norges Bank

Område 3: Avinor

Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

Område 5: Vy Buss

Område 6: NRK

Område 7: Tog

Område 8: Posten

Område 9: Øvrige virksomheter

Område 10: Helseforetak med sykehusdrift

Område 11: Øvrige helseforetak

Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst

Område 13: Sykehus med driftsavtaler

Innhold