spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør>Lønnsoppgjøret 2017

Det ble enighet med samtlige hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden i de innledende sentrale forhandlingene 4. og 5. april. 

Det ble avholdt informasjonsmøte for medlemsvirksomhetene i Oslo Konserthus 5. april. 
Informasjonsmøtet ligger tilgjengelig på våre medlemssider (krever innlogging).

Frist for lokale forhandlinger

  • Norges Bank, Avinor, NSB og Posten (Overenskomstområde 2, 3, 7 og 8): 
    Frist for avslutning 28. april kl. 15.00 (Frist for å be om bistand: 25. april kl. 15.00)

  • NRK (Overenskomstområde 6): 
    Frist for avslutning: 3. mai kl 15.00. (Frist for å be om bistand: 2. mai kl 15.00)

  • Orkestre og teatre og øvrige virksomheter (Overenskomstområde 1 og 9), samt virksomheter som ikke er områdeplassert, inkl. Martina Hansens Hospital: 
    Frist for avslutning 5. mai kl. 15.00. (Frist for å be om bistand: 2. mai kl 15.00)

Spesielt for LO og YS:

Sentrale forbundsvise forhandlinger (A2) med LO og YS for helseforetakene og Lovisenberg sykehus er avtalt til 2. mai. Frister for gjennomføring av eventuell lokale forhandlinger for helseforetakene og Loviseberg sykehus avtales senere.  

Spesielt for Unio:

Sentrale forbundsvise forhandlinger (A2) med Norsk Sykepleierforbund for helseforetakene og Lovisenberg sykehus er avtalt til 27. april. For Utdanningsforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund avtales tidspunkt senere.

Fristen for gjennomføring av lokale forhandlinger i helseforetakene for forbund i Unio er avtalt til 12. mai. 

Spesielt for SAN:

Fristen for gjennomføring av lokale forhandlinger i helseforetakene for forbund i SAN er avtalt til 12. mai. 

Spesielt for Akademikerne:

Lokale parter skal i forkant av lokal forhandlingsstart, og senest innen 21. april 2017, avholde et planleggingsmøte for å lage en fremdriftsplan for oppgjøret og avklare tallgrunnlaget for forhandlingene.

Frist for oppstart av lokale forhandlinger for forbund i Akademikerne, med unntak av Legeforeningen, er satt til 24. april 2017. Frist for avslutning: Fredag 12. mai kl. 15:00. Frist for å be om bistand: Fredag 5. mai kl. 15:00.

Sentrale forbundsvise forhandlinger (A2) med Legeforeningen for helseforetakene og Lovisenberg sykehus er avtalt til 8. mai. Frister for  lokale forhandlinger med Legeforeningen vil bli avtalt senere, og senest ved avslutningen av A2-forhandlingene.

Overenskomstområder

Spekter er delt inn i 13 områder, noen med flere virksomheter. 

Område 1: Kulturvirksomheter

Område 2: Norges Bank

Område 3: Avinor

Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

Område 5: Nettbuss

Område 6: NRK

Område 7: NSB

Område 8: Posten

Område 9: Øvrige virksomheter

Område 10: Helseforetak med sykehusdrift

Område 11: Øvrige helseforetak

Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst

Område 13: Sykehus med driftsavtaler

Detaljert oversikt over områdene

Innhold