spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør>Lønnsoppgjøret 2021

Spekter starter de innledende sentrale forhandlingene (A-dels-forhandlingene) med LO, YS, Unio og SAN onsdag 14. april, og med Akademikerne fredag 16. april. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør.

Informasjonsmøte for Spekters medlemmer avholdes torsdag 15. april kl 10.00 – 11.00.

Tariffavtaler i Spekter

Spekter har hovedavtaler med fem hovedorganisasjoner: LO, YS, SAN, Unio og Akademikerne.

De sentralt forhandlede tariffavtalene i Spekter-området.

Overenskomster i Spekter

Hovedavtalene

Sentral avtaledel (Del A)

Forhandlingssystem for helseforetakene

Forbundsvise avtaler (A1 og A2) for helseforetakene

Overenskomst for Vy Buss

Overenskomster for teatre

Overenskomstområder

Spekter er delt inn i 13 områder, noen med flere virksomheter. 

Område 1: Kulturvirksomheter

Område 2: Norges Bank

Område 3: Avinor

Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

Område 5: Vy Buss

Område 6: NRK

Område 7: Tog

Område 8: Posten

Område 9: Øvrige virksomheter

Område 10: Helseforetak med sykehusdrift

Område 11: Øvrige helseforetak

Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst

Område 13: Sykehus med driftsavtaler

Innhold