spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør>Lønnsoppgjøret 2021

Spekter har kommet til enighet med samtlige hovedorganisasjoner i de innledende sentrale forhandlingene (A-delen).

Informasjonsmøte for Spekters medlemmer ble avholdt torsdag 15. april kl 10.00 – 11.00. Opptak av møtet kan sees på våre medlemssider (krever pålogging)

 

Status lokale forhandlinger:

Område 1 Kulturvirksomheter - Fase 3-forhandlinger avtalt til 30. juni. 

Område 9 Øvrige virksomheter - Enighet med SAN og YS. Brudd med LO, streik pågår i GlobalConnect.

Område 10 Helseforetak med sykehusdrift - Enighet med Akademikerne. Frist for lokale forhandlinger med SAN er 8. september.

Område 11 Øvrige helseforetak - Forhandlinger pågår

Område 13 Sykehus med driftsavtaler - Enighet med Akademikerne. Frist for lokale forhandlinger med SAN er 8. september.

Sentralt forhandlingsforløp for helseforetak og sykehus (område 10 og 13)

Følgende datoer for sentrale forhandlinger er avtalt med organisasjonene:

A2-forhandlinger med Norsk Sykepleierforbund - streik avsluttet etter enighet om frivillig nemndsbehandling. Nemndsbehandling fastsatt til 23. august. 

A2-forhandlinger med øvrige Unio-forbund - streik avsluttet etter enighet om frivillig nemndsbehandling. Nemndsbehandling fastsatt til 23. august. 

A2-forhandlinger med LO og YS - forhandles 24. juni

A2-forhandlinger med Den norske Legeforeningen - avsluttet i enighet 28. mai

Forhandlinger som er avsluttet:

Område 2 Norges Bank (avsluttet i enighet med alle)

Område 3 Avinor (avsluttet i enighet med alle)

Område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag (avsluttet i enighet med alle)

Område 5 Vy Buss (avsluttet i enighet med alle)

Område 6 NRK (avsluttet i enighet med alle)

Område 7 Tog (avsluttet i enighet med alle)

Område 8 Posten (avsluttet i enighet med alle)

Område 12 Virksomheter innen helse og oppvekst (avsluttet i enighet med alle)

Tariffavtaler i Spekter

Spekter har hovedavtaler med fem hovedorganisasjoner: LO, YS, SAN, Unio og Akademikerne.

De sentralt forhandlede tariffavtalene i Spekter-området.

Overenskomster i Spekter

Hovedavtalene

Sentral avtaledel (Del A)

Forhandlingssystem for helseforetakene

Forbundsvise avtaler (A1 og A2) for helseforetakene

Overenskomst for Vy Buss

Overenskomster for teatre

Overenskomstområder

Spekter er delt inn i 13 områder, noen med flere virksomheter. 

Område 1: Kulturvirksomheter

Område 2: Norges Bank

Område 3: Avinor

Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

Område 5: Vy Buss

Område 6: NRK

Område 7: Tog

Område 8: Posten

Område 9: Øvrige virksomheter

Område 10: Helseforetak med sykehusdrift

Område 11: Øvrige helseforetak

Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst

Område 13: Sykehus med driftsavtaler

Innhold