spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør>Lønnsoppgjøret 2020

De innledende sentrale forhandlingene i Spekter er berammet til 2. og 3. april 2020. Informasjonsmøtet for Spekters medlemmer blir avholdt tirsdag 14. april. (Møtet streames)

Tidspunkt for øvige forhandlinger for helseforetakene

A1-forhandlinger (med alle organsiasjoner): 16. april 2020

A2-forhandlinger:

Norsk Sykepleierforbund: 22. april 2020

Den Norske Legeforening: 4. mai 2020

LO/YS: Dato foreløpig ikke avtalt

Innhold