spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør>Lønnsoppgjøret 2020

Som følge av at frontfagsoppgjøret nå er utsatt grunnet Korona-utbruddet, er det formell enighet mellom Spekter og LO Stat, Unio, YS Spekter, Akademikerne og SAN om å utsette oppstart av hovedoppgjøret 2020 i Spekterområdet. Partene vil komme tilbake til dato for oppstart av hovedoppgjøret og legger til grunn at det skjer når forhandlingene i frontfaget er ferdig. Med mindre de sentrale parter blir enige om annet prolongeres alle overenskomster til 15. september 2020.

Innhold