spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør

Spekter har hovedavtale med LO, Unio, Akademikerne, SAN og YS, samt direkte med to forbund, NJ og NFF. Hovedavtalene danner sammen med reglene i arbeidstvistloven grunnlaget for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler.

Virksomhetene i Spekter inndeles i forhandlingsområder som kan bestå av en eller flere virksomheter. Dersom annet ikke avtales, skal overenskomsten bestå av to deler, A og B.

Del A er overenskomstens generelle del. Den forhandles mellom Spekter og hovedorganisasjonen/-sammeslutningen og er felles for alle virksomheter innenfor et forhandlingsområde.

Del B er overenskomstens spesielle del. Den forhandles mellom en virksomhet og forbund/forening som er forhandlingsberettiget i virksomheten.

Innhold