spekter.no>Temaoversikt>Kultur

Våre medlemmer i kultursektoren er viktige nasjonale kulturinstitusjoner og kulturbærere på ulike områder. Vi representerer teater, orkester og museum. Blant våre medlemmer finner du også NRK og Norsk Tipping.

Sektorråd Kultur

Spekters Sektorråd Kultur oppnevnes av Spekters styre, og er et rådgivende organ for Spekters styre og administrasjon i alle saker av sektorpolitisk karakter.

Sektorrådet legger til rette for påvirkning i forhold til myndighetene og rammebetingelsene innen kultursektoren.

Medlemmene av Spekters Sektorråd Kultur

Innhold