spekter.no>Temaoversikt>Koronasituasjonen>Sykelønn og andre ytelser

Her finner du informasjon om hva som er gjeldende regler knyttet til sykelønn, omsorgspenger og andre ytelser i forbindelse med koronasituasjonen

Innhold