spekter.no>Temaoversikt>Koronasituasjonen>Arbeidstidsavtaler

Her finner du avtaler Spekter har inngått med ulike fagforeninger og hovedorganisasjoner i forbindelse med koronasituasjonen

Innhold