spekter.no>Temaoversikt>Koronasituasjonen>Arbeidsreise og innreise for arbeidstakere

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Politiet, Direktoratet for sikkerhet og beredskap og Tolletaten har utarbeidet felles informasjonsmateriell med råd og regler knyttet til arbeidsreise og innreise for arbeidstakere til Norge, gjeldende fra 9. november 2020. Dokumentene finner du under.

Innhold