spekter.no>Temaoversikt>Koronasituasjonen

Her finner du nyheter og informasjon om arbeidsgiverfunksjonen i forbindelse med situasjonen rundt Koronaviruset. Spekter har begrenset driften i kontorlokalene fra torsdag ettermiddag 12. mars, i tråd med anbefalingene fra myndighetene. Alle Spekters medarbeidere er imidlertid tilgjengelig for medlemmene fra sine hjemmekontor, på mail eller telefon.

Kontaktinformasjon til Spekters ansatte finner du her


Spekter oppfordrer alle medlemsvirksomheter om å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldene pålegg, råd og regler fra myndighetene.

Rådgivning rundt ulike problemstillinger er samlet under egne temasider:

Flere nyheter

Innhold