spekter.no>Temaoversikt>Inkluderende arbeidsliv

Spekter er part i samarbeidsavtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Ny avtale ble signert desember 2018.

Den nye IA-avtalen har to mål; ett om sykefraværsreduksjon og ett om reduksjon av frafall fra arbeidslivet:

1)   Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. Dette er i realiteten det samme målet som før, men på grunn av brudd i statistikkgrunnlaget, har det vært ønskelig å finne et nytt målepunkt slik at man kan følge opp bedre.

2)   Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

Delmålene i dagens IA-avtale om sysselsetting av funksjonshemmede (delmål 2) og økt avgangsalder (delmål 3) utgår som selvstendige mål i den nye avtalen.

Mer informasjon:

Ny IA-avtale, hva nå?

Opptak fra informasjonsmøte for medlemmene 15. januar (krever innlogging)

Sentrale IA-dokumenter finner du hos regjeringen.no

Innhold