spekter.no>Temaoversikt>Eierskap og rammebetingelser

Spekters synspunkter er i hovedsak knyttet til utøvelse av eierskapet og hensyn som er viktige ved et nedsalg. I tillegg har vi synspunkter på behovet for å vurdere ytterligere utskilling av virksomhet som representerer tjenesteproduksjon integrert i offentlig forvaltning.


Spekter har hatt fokus på følgende behov i forhold til utøvelsen av eierskapet:

  • Tydelighet, i forhold til hva som forventes av virksomheten.
  • Forutsigbarhet, særlig når det gjelder økonomiske rammebetingelser som avkastnings- og utbyttepolitikk.
  • Rolleklarhet, dvs at det er klarhet mht hvilken rolle staten opptrer i og at det er en klar rolle- og ansvarsdeling mellom eier, styret og virksomheten.
  • Likebehandling, som innebærer at ikke statlig eide pålegges andre krav enn konkurrerende virksomheter, med mindre dette kompenseres for.

Videre er vi opptatt av at det finnes andre virkemidler for å utøve sektorpolitikk enn gjennom eierrollen. Vi tenker da på konsesjoner, statlig kjøp, lover og regler med videre.

Innhold