spekter.no>Temaoversikt>Arbeidstid

I Spekters medlemsvirksomheter jobber 2/3 av de ansatte utenfor den såkalte normalarbeidsdagen. Våre virksomheter driver Norge, og aktiviteten skjer hele døgnet, hele uka og hele året. Arbeidstidsbestemmelsene er viktig med tanke på hvordan virksomhetene løser sine oppgaver.

I tillegg viser undersøkelser at de ansattes arbeidstilbud henger nøye sammen med hvordan arbeidstidsordningene er utformet. Ett av de viktigste tiltakene for å sikre nok arbeidskraft til å løse oppgavene framover, blir derfor å utvikle arbeidstidsordninger som i større grad er i samsvar både med arbeidstakernes, virksomhetenes og samfunnets behov.

For Spekter er det viktig at arbeidsmiljøloven videreutvikles som grunnmuren i det norske arbeidslivet. Hovedtanken bak loven er at den skal være en vernelov. Den skal sørge for forutsigbarhet i norsk arbeidsliv og sikre de ansatte et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Når Spekter har tatt til orde for å se på hvordan vi kan gjøre tilpasninger til dagens og fremtidens arbeidsliv, er det fordi vi er opptatt av at praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene skal tilpasses de ansatte, brukernes og virksomhetens behov både nå og i fremtiden.

Inspirasjon for heltid

Fagforbundet og Spekter jobber sammen for å redusere deltiden i norske sykehus, og har utarbeidet et inspirasjonshefte til arbeidet med å øke heltidsandelen i norske sykehus.

Les om og last ned heftet her: Inspirasjonshefte for heltid i sykehusene - sammen for en offensiv innsats

Innhold