spekter.no>Temaoversikt>Arbeidsmarkedet>Mangfold og likestilling

Gjennom en aktiv likestillingspolitikk er Norge blitt et av de mest likestilte landene i verden. Vi har høy sysselsetting blant kvinner, og vi har etablert systemer som sikrer at familier kan kombinere arbeid og familieliv på en god måte. Likevel ser vi at 40 prosent av kvinnene fortsatt jobber deltid, mot 14 prosent av mennene. Det er fortsatt kvinnene som tar mesteparten av ansvaret hjemme, og som dermed velger bort arbeid til fordel for omsorgsoppgaver. Dette er et ett av de viktigste likestillingsutfordringene vi har framover. Norge trenger kvinnearbeidskraften, og det må utvikles tiltak som sikrer at flere kvinner får mulighet til å øke sin arbeidstid. Et viktig tiltak er å se på arbeidstidsbestemmelsene med nye øyne. Undersøkelser viser at flere vil kunne jobbe mer med bedre tilpasset arbeidstid.

Spekter jobber tett med medlemsvirksomhetene for å styrke innvandrernes tilknytning til arbeidslivet. Flere av Spekters medlemmer har også blitt tildelt priser for å ha lykkes i sitt integreringsarbeid. Videre arbeider Spekter sammen med fagforeningene sentralt for å dokumentere de erfaringene disse virksomhetene har, slik at disse erfaringene kan anvendes i andre virksomheter. Dette arbeidet vil vi derfor utvikles videre.

Innhold