spekter.no>Temaoversikt>Arbeidsmarkedet>Fremtidens arbeidskraftbehov

Demografiske framskrivninger viser at mangel på arbeidskraft blir en av de store utfordringene i norsk arbeidsliv fremover. Det blir færre arbeidstakere per pensjonist, og dermed færre til å sikre samme velferdsnivå som i dag. Behovet for mer arbeidskraft vil gjøre seg gjeldende innenfor flere yrker og sektorer. Helse- og omsorgssektoren er blant de sektorene som vil merke dette mest. Her vil vi mangle både helsefagarbeidere og sykepleiere i betydelig omfang.

Arbeidskraftfond innland

Det er ikke oljeformuen, men arbeidskraften som sikrer verdiskapningen og finansiering av velferdsstaten.

Innhold