Temaoversikt

Viser 1 - 20 av 97 treff
Sorter etter Alfabetet eller Dato

Spekterkonferansen 2021: Tilbake på sporet!

Konsekvensene av koronapandemien vil være med oss i lang tid. Samtidig vil teknologisk utvikling, globalisering og det grønne skiftet bidra til høy omstillingstakt i arbeidslivet. Dette er utviklingstrekk som pandemien på ulike måter forsterker. De store omstillingene vil skape nye jobber, når vi er tilbake på sporet.
Kurs og konferanser Dato: 14.06.2021 kl 10:00

Webinar: Nasjonal transportplan: Mer verdiskaping og bærekraft for pengene?

Spekter avholdt webinar om Nasjonal transportplan 2022-2033 den 22. april. Se opptaket fra webinaret under.
Kurs og konferanser Dato: 22.04.2021 kl 08:00

Informasjonsmøte om mellomoppgjøret 2021

Spekter vil informere om resultatet fra de innledende sentrale forhandlingene med LO Stat, YS-Spekter, Unio og SAN, og gi informasjon som er viktig for de videre forhandlingene ute i virksomhetene.
Kurs og konferanser Dato: 15.04.2021 kl 11:00

Rehabilitering er god samfunnsøkonomi – men må dokumenteres bedre

Hvis vi bruker samfunnsøkonomisk nytte som målestokk, er pengene som brukes på rehabilitering vel anvendte? Ja, en rapport som Oslo Economics har utarbeidet for Arbeidsgiverforeningen Spekter tyder på det. Hva kan slike beregninger fortelle oss, og hvorfor behøves et krafttak for å få mer dokumentasjon av denne typen?
Kurs og konferanser Dato: 25.03.2021 kl 08:30

Bare en vei fremover: Vi må alle jobbe mer

Arbeidsgiverforeningen Spekter inviterer til digitalt frokostmøte: Perspektivmeldingen og ny rapport fra Menon Economics
Kurs og konferanser Dato: 12.03.2021 kl 08:00

Webinar: Er du forberedt til mellomoppgjøret?

Spekter inviterer medlemmene til webinar.
Kurs og konferanser Dato: 08.03.2021 kl 10:00

Webinar: Hva blir ramma? Den økonomiske situasjonen før mellomoppgjøret 2021

Hvordan ser det økonomiske bildet ut, og hva betyr det for det kommende lønnsoppgjøret? Spekters sjeføkonom Stein Gjerding og analysesjef Ranjit Kaur gir sine betraktninger om situasjonen.
Kurs og konferanser Dato: 17.02.2021 kl 10:00

Webinar: Hjemmekontor - hva har det å si for ledelse og arbeidsmiljø?

Spekter inviterer medlemmene til webinar.
Kurs og konferanser Dato: 12.01.2021 kl 09:00

Digital informasjon om lønnsoppgjøret 2020

Spekter vil informere om resultatet fra de innledende sentrale forhandlingene med LO Stat, YS-Spekter, Unio, SAN og Akademikerne, og gi informasjon som er viktig for de videre forhandlingene ute i virksomhetene.
Kurs og konferanser Dato: 27.08.2020 kl 11:00

Skal kunst være brukervennlig?

Et brukerorientert paradigme har inntatt verden, parallelt med fremveksten av digital teknologi og kultur. Hvordan bør den tradisjonelle kultursektoren forholde seg til dette? Hvorfor bør et teater eller et museum investere i det digitale, og hvordan går man i tilfelle frem?
Kurs og konferanser Dato: 04.02.2020 kl 10:00

Mer styring i stort og mindre i smått? - Statens sektorpolitiske styring

Spekter inviterer til et frokostmøte hvor statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem i Nærings- og fiskeridepartementet vil orientere om eierskapsmeldingen og hvor professor Tom Colbjørnsen vil presentere sin nye rapport. I tillegg vil vi få innlegg og/eller kommentarer fra tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet Eva Hildrum, tidligere statsråd og stabssjef ved SMK, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, konsernsjef i Vygruppen, Geir Isaksen, og Spekters leder Anne-Kari Bratten.
Kurs og konferanser Dato: 30.01.2020 kl 08:00

Vinterkonferansen 2020

Spekter inviterer til den årlige medlemskonferansen på Sundvolden.
Kurs og konferanser Dato: 22.01.2020 kl 10:00

Møteplass lærebedrifter

Spekter vil igjen inviterer medlemmene til møteplass for lærebedrifter. Her kan virksomheter som er opptatt av fag- og yrkesopplæring møtes for å utveksle erfaring og bli faglig oppdatert.
Kurs og konferanser Dato: 13.11.2019 kl 10:00

Valget er over - hva nå?

Spekter inviterer til frokostmøte 12. september. Vi gir deg grundige analyser av valgresultatet og hvilken betydning det vil ha for Spekters medlemsvirksomheter, et innblikk i de underliggende politiske strømninger som nå preger norsk politikk og hvilke implikasjoner dette kan ha fremover mot stortingsvalget i 2021.
Kurs og konferanser Dato: 12.09.2019 kl 08:30

Kan det offentlige møte eldrebølgen alene?

Spekter og NHO Service og Handel inviterer til frokostmøte og lansering av rapport om morgendagens omsorgsutfordringer.
Kurs og konferanser Publisert: 30.04.2019 kl 10:43

Informasjonsmøte om lønnsoppgjøret 2019

Spekter vil informere om resultatet fra de innledende sentrale forhandlingene med LO Stat, YS-Spekter, Unio og SAN og gi informasjon som er viktig for de videre forhandlingene ute i virksomhetene.
Kurs og konferanser Dato: 03.04.2019 kl 10:00

Spekterkonferansen 2019: Noe å gå på...

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten sammen med Spekters styreleder Herlof Nilssen, adm. direktør i Helse Vest RHF (foto: Thomas T. Kleiven)
Les artikler og se innleggene fra Spekterkonferansen 2019.
Kurs og konferanser Dato: 26.03.2019 kl 12:00

Er samfunnet og norske bedrifter for naive når det gjelder datasikkerhet?

Spekter inviterer til seminar:
Kurs og konferanser Dato: 14.03.2019 kl 08:00

Lærlinger i sykeshus

Kurs og konferanser Dato: 15.02.2019 kl 10:00

En bærekraftig helsetjeneste

– er samhandling, teknologi og kompetanseutvikling de viktigste stikkordene?
Kurs og konferanser Dato: 28.01.2019 kl 08:00