Temaoversikt

Viser 1 - 20 av 1337 treff
Sorter etter Alfabetet eller Dato

Lønnsoppgjøret: En realistisk ramme fra LO og NHO

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
– LO og NHO er blitt enige i årets lønnsoppgjør, og storstreik er heldigvis unngått. LO og NHO har i fellesskap formidlet at resultatet samlet sett har en økonomisk ramme på 2,7 prosent. Nå må alle etterfølgende oppgjør følge opp denne normen. Det er avgjørende for å redde flest mulig bedrifter og arbeidsplasser, og for oppslutningen om inntektspolitikken, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
Nyheter Publisert: 11.04.2021 kl 15:02

LO og NHO kan ikke bomme som i fjor

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
LO og NHO må treffe bedre enn i fjor når de anslår rammen for årets lønnsoppgjør. Hvis ikke kan oppslutningen om den norske lønnsforhandlingsmodellen svekkes, skriver adm.dir. i Spekter, Anne-Kari Bratten i en kronikk i DN lørdag 10. april.
Nyheter Publisert: 10.04.2021 kl 16:00

Ny Spekterhalvtime med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen hadde vært to måneder i jobben som arbeids- og sosialminister da korona-pandemien rammet Norge. I Spekterhalvtimen forteller han hva han mener må til for å forhindre at en skyhøy arbeidsledighet biter seg fast og hvordan privat næringsliv skal komme seg over kneika. Han gir også sine betraktninger rundt hvordan utdanninginstitusjonene og arbeidslivet best kan samhandle for å sikre kompetent arbeidskraft i årene som kommer.
Nyheter Publisert: 06.04.2021 kl 15:55

Hva blir lønnsveksten, altså «ramma» i 2021?

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Det er adskillig enklere å gjette seg frem til ramma for lønnsveksten i 2021 enn å løse gåten i alle påskens krimmysterier på TV. Svaret vil ligge et sted mellom 2,2 og 3 prosent, og nærmere 3 prosent enn 2,2 prosent, skriver Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
Nyheter Publisert: 31.03.2021 kl 07:45

Spekterhalvtimen: Bli med riksmekler Mats Ruland inn i meklingsrommet, og få unik innsikt i tøffe meklinger preget av profesjonalitet fra begge parter

Riksmekler Mats Ruland gir i denne Spekterhalvtimen et sjeldent innblikk i hva som skjer bak lukkede dører i meklingsrommet. Foto: NTB.
Riksmekler Mats Ruland tar oss med inn i meklingsrommet. Han forteller om fortettet spenning, prøving av posisjoner og lange netter. For å få meklinger i havn, og lette på stemningen, har han lært seg noen triks, blant annet quiz for nerder. Ruland beskriver forholdet mellom norske arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner som unikt.
Nyheter Publisert: 31.03.2021 kl 07:30

Kvotert eller kvalifisert?

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Diskusjonen i BT de siste ukene fortrenger i tillegg det som burde være vår tids største likestillingspolitiske diskusjoner, for eksempel hvordan sikre økonomisk selvstendighet til alle kvinner, skriver administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten i et debattinnlegg publisert i Bergens Tidene.
Nyheter Publisert: 30.03.2021 kl 07:00

Se Spekterhalvtimen med de to ungdomspolitikerne Astrid Hoem og Ola Svenneby

De er uenig om mye, men i synet på de unges vilje til å ta ansvar, er AUFs leder Astrid Hoem og Unge Høyres Ola Svenneby helt enige. De ser nå fram til en frisk valgkamp preget av blant annet klima og utdanning.
Nyheter Publisert: 29.03.2021 kl 07:30

Ny Spekterhalvtime med Tove Botnen: Hvordan er det å være ung i 2021?

Tove Botnen er seniorrådgiver i Opinion og forteller i Spekterhalvtimen om hva man fant i undersøkelsen "Ung 2021". Foto: Opinion.
Hvert år gjennomfører analyseselskapet Opinion en studie av utviklingstrekk hos norsk ungdom i alderen 15 til 25 år. Seniorrådgiver Tove Botnen forteller om interessante funn, i undersøkelsen "Ung 2021". Den sier blant annet noe hva som karakteriseres morgendagens arbeidstakere, om kjønnsforskjeller blant de unge og hvordan ungdommen selv ser på fremtiden og sin karriere i arbeidslivet.
Nyheter Publisert: 29.03.2021 kl 07:00

Nye tiltak skal gi flere elever mulighet til å fullføre videregående opplæring

Fagdirektør i Spekter, Olav Kvam mener forslaget om utvidet rett til videregående opplæring er et skritt i riktig retning. Foto: Thomas T. Kleiven.
– Forslagene i den nye stortingsmeldingen om videregående opplæring vil kunne gi oss en vinn-vinn- situasjon, hvor elevene får bedre tilknytning til arbeidslivet, samtidig som arbeidslivet får tilgang på etterspurt kompetanse, sier Olav Wendelbo Kvam, fagdirektør i Spekter.
Nyheter Publisert: 26.03.2021 kl 15:42

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Reallønnsvekst for nesten alle i fjor, tross et krevende år

Sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter
- Prisveksten i fjor ble 1,3 prosent, noe som innebærer at de fleste som var så heldige at de ikke mistet jobben eller ble permittert i et krevende år for norsk arbeidsliv, hadde reallønnsvekst, sier sjeføkonom Stein Gjerding i Arbeidsgiverforeningen Spekter.
Nyheter Publisert: 25.03.2021 kl 12:31

Spekterhalvtimen: Hør Kåre Hagens kraftige oppgjør med bruken av betegnelsen "velferdsprofitører"

Kåre Hagen ved OsloMet fikk et oppdrag fra Regjeringen: Følg pengene! Finn ut hva milliardene det offentlige bruker på tjenester fra private og ideelle virksomheter egentlig blir brukt på. Da Velferdstjenesteutvalget leverte sitt svar, levnet det liten tvil: Vi er best tjent med at de private og ideelle deltar sammen med det offentlige, altså den modellen Spekter kaller velferdsmiks.
Nyheter Publisert: 24.03.2021 kl 07:32

Nasjonal transportplan: - Støtter viktige grep som gir mer samferdsel for pengene

Gunnar Larsen er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
– Spekter er tilfreds med at regjeringen vil innføre porteføljestyring av utbyggingsprosjektene og styrke vedlikeholdet i Nasjonal transportplan. Dette er to avgjørende virkemidler for å sikre en mer effektiv og pålitelig mobilitet for befolkning og næringsliv, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Arbeidsgiverforeningen Spekter.
Nyheter Publisert: 19.03.2021 kl 15:45

Spekterhalvtimen: Se Elisabeth Hunter i Vinmonopolet

Elisabeth Hunter er administrerende direktør i Vinmonopolet. Foto: Kristine Sanne/ Vinmonopolet
Vinmonopolet har det siste året hatt en omsetningsøkning på 40 prosent. Administrerende direktør Elisabeth Hunter gir oss et innblikk i hvordan det er å lede en suksessbedrift i en periode med store utfordringer i samfunns- og arbeidslivet.
Nyheter Publisert: 19.03.2021 kl 07:00

Ny episode av Spekterhalvtimen – nå med Ketil Solvik-Olsen

Ketil Solvik-Olsen (Frp) var samferdselsminister i 2013-2018. Nå kan han være på vei tilbake i norsk politikk. Foto: NTB.
Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kan igjen være på full fart tilbake i norsk politikk. Som statsråd (2013-2018) iverksatte han en rekke reformer innen samferdselssektoren, ikke minst opprettelsen av Nye Veier.
Nyheter Publisert: 16.03.2021 kl 16:00

Se Auke Lont i Spekterhalvtimen - Fremtiden er elektrisk

Auke Lont er tidligere konsernsjef i Statnett. Foto: Bo Mathisen / Statnett.
"Fremtiden er elektrisk," står det å lese på Statnetts hjemmeside. Tidligere konsernsjef Auke Lont tegner et bredt og dyptgående bilde av utfordringene i kraftmarkedet, ikke minst arbeidet for det grønne skiftet. Lont fremhever EU som motoren i arbeidet for de nødvendige klimatiltakene. Vi får også høre den tidligere konsernsjefens syn på hvordan pandemien har påvirket lederrollen.
Nyheter Publisert: 16.03.2021 kl 15:00

Velferdstjenesteutvalget: - En grundig rapport som avliver myter om urimelige overskudd

Gunnar Larsen er direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Det regjeringsoppnevnte Velferdstjenesteutvalget har levert en grundig og faktabasert rapport om de private og ideelle aktørenes rolle som leverandører av velferdstjenester. Bidrag fra disse aktørene er vesentlig for velferdsstatens bærekraft fremover. Rapporten avliver myter og bidrar med viktig innsikt som bør vektlegges fremover. Som en oppfølging av denne rapporten bør det etableres en egen kvalitetskommisjon, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Arbeidsgiverforeningen S...
Nyheter Publisert: 15.03.2021 kl 15:43

Ny episode av Spekterhalvtimen – nå med NAV-direktør Hans Christian Holte

Midt under pandemien i august i fjor overtok Hans Christian Holte som NAV-sjef. Han fikk særs god bruk for sin lange og brede erfaring fra forvaltningen. Oppgavene sto og står i kø. Holte mener NAV er kommet stående fra utfordringene, og at ettervirkningene av pandemien også vil kreve sitt; når den tid kommer.
Nyheter Publisert: 12.03.2021 kl 09:30

Se opptak fra dagens frokost-webinar om Perspektivmeldingen

Se Statsminister Erna Solberg og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre gi sine betraktninger om de langsiktige utfordringene Norge står overfor, hva Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten mener om Perspektivmeldingen og hvordan VGs politiske kommentator Tone Sofie Aglen og politisk redaktør i DN Frithjof Jacobsen oppsummerer situasjonen.
Nyheter Publisert: 12.03.2021 kl 07:52

Se og hør Ingrid Røynesdal og Bernt Reitan Jenssen om omstillinger under pandemien

I denne utgaven av Spekterhalvtimen møter du to toppledere som begge har vært nødt til å gjennomføre krevende omstillinger på grunn av pandemien. Bernt Reitan Jenssen og Ingrid Røynesdal er også henholdsvis leder og nestleder i Spekters styre, og besitter betydelige innsikt i hvilke utfordringer som har rammet en rekke virksomheter. De gir også innspill til hva de tror kan venter oss den dagen vi vender tilbake til "normalen."
Nyheter Publisert: 12.03.2021 kl 07:30

Positivt med utredning rundt helse i et kjønnsperspektiv

Olav Kvam er fagdirektør i Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
– Spekter har i flere år pekt på at kvinner har 60-80 prosent høyere sykefravær enn menn, og at vi må finne ut hva som er årsaken til kvinnefraværet før vi kan finne gode tiltak å sette inn mot dette. Derfor er det godt nytt at regjeringen nå har bedt om en utredning av kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv, sier fagdirektør i Spekter, Olav Kvam.
Nyheter Publisert: 12.03.2021 kl 07:00