Temaoversikt

Viser 1 - 20 av 2156 treff
Sorter etter Alfabetet eller Dato

Spekterkonferansen 2021: Tilbake på sporet

Konsekvensene av koronapandemien vil være med oss i lang tid. Samtidig vil teknologisk utvikling, globalisering og det grønne skiftet bidra til høy omstillingstakt i arbeidslivet. Dette er utviklingstrekk som pandemien på ulike måter forsterker. De store omstillingene vil skape nye jobber, når vi er tilbake på sporet.
Kurs og konferanser Dato: 14.06.2021 kl 10:00

Høringssvar - koronasertifikat – endring av smittevernloven

Vi viser til høringsbrev datert 5. mai hvor det foreslås et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med bestemmelser om koronasertifikat. Arbeidsgiverforeningen Spekter organiserer mange av virksomhetene innen helse-, samferdsel- og kultursektoren. Mange av disse vil være berørt av innføringen av et koronasertifikat. Vi vil i dette høringssvaret legge mest vekt på de praktiske konsekvensene for medlemsvirksomhetene.
Høringsuttalelser Publisert: 12.05.2021 kl 15:33

Høringssvar - Innspill til Forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer fra juli 2021 som følge av covid-19

Arbeidsgiverforeningen Spekter, Hovedorganisasjonen Virke og Creo – forbundet for kunst og kultur takker for muligheten til å gi innspill.
Høringsuttalelser Publisert: 12.05.2021 kl 12:44

- Den norske arbeidslivsmodellen gir oss mindre forskjeller enn i andre land, sier Kristine Nergaard i Spekterhalvtimen

Den koordinerte og sentraliserte lønnsdannelsen har gitt oss mindre forskjeller enn i andre land, mener arbeidslivsforsker Kristine Nergaard i Fafo. Frontfagsmodellen, trepartssamarbeidet og høy organisasjonsgrad er avgjørende for den tilliten som eksisterer mellom partene i norsk arbeidsliv, slår hun fast i denne utgaven av Spekterhalvtimen.
Nyheter Publisert: 12.05.2021 kl 06:51

Spesialrådgiver for tariff og forhandling

Har du erfaring med forhandling, tariff og arbeidsgiverrådgivning? Spekter styrker laget og søker spesialrådgiver for forhandling, tariff og arbeidsgiverrådgivning.
Publisert: 11.05.2021 kl 18:40

Forhandlingssjef Helse

Som forhandlingssjef helse vil du få faglig ansvar for å lede Spekters tariff- og forhandlingsarbeid overfor helseforetakene. Dette er et av Norges største tariffområder. Du vil rapportere til forhandlingsdirektøren i Spekter.
Publisert: 11.05.2021 kl 18:38

Ledige stillinger

Publisert: 11.05.2021 kl 18:36

Revidert nasjonalbudsjett 2021: Når aktiviteten tar seg opp, må oljepengebruken ned

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
– Fortsatt er vi i en uforutsigbar situasjon. Altfor mange står utenfor arbeidslivet, og mange virksomheter vil fortsatt trenge hjelp for å komme over kneika. Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett virker godt tilpasset situasjonen, men det kan bli behov for nye målrettede tiltakspakker utover høsten, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.
Nyheter Publisert: 11.05.2021 kl 14:41

- Å lede i krise handler om et tydelig engasjement og empati, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen. Se ham i Spekterhalvtimen

Raymond Johansen er byrådsleder i Oslo kommune. Foto: Sturlason.
Siden mars i fjor har Raymond Johansen stått i front i kampen mot konsekvensene av pandemien i Oslo. Byrådslederen sier han er sliten, men får krefter fra den tause majoriteten av hovedstadens befolkning som støtter tiltakene. Å lede i krise handler om et tydelig engasjement og empati. Johansen karakteriserer samarbeidet mellom arbeidslivets parter som helt uvurderlig i kampen mot pandemien.
Nyheter Publisert: 04.05.2021 kl 14:35

Ny Spekterhalvtime med kulturminister Abid Raja

Abid Raja er kultur og likestillingsminister. (Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet)
Abid Raja (V) overtok som kulturminister seks uker før store deler av kultursektoren måtte stenge ned. I Spekterhalvtimen forteller han hvordan det var å havne i krysspresset mellom kultursektorens behov og smittevernregler, og han deler sine tanker om hvordan kultursektoren skal gjenreises etter pandemien.
Nyheter Publisert: 30.04.2021 kl 07:13

Tid for å nominere kandidater til Mangfoldsprisen

Flere av Spekters medlemsvirksomheter har tidligere mottatt Mangfoldsprisen, og mange har en aktiv rekruttering- og mangfoldspolicy. Nå er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) på jakt etter gode kandidater til Mangfoldsprisen 2021.
Nyheter Publisert: 28.04.2021 kl 18:30

Høringssvar - arbeidsmiljøforskriftene og HMS kort på bygge- og anleggsplasser

Det vises til utsendt høring med forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS kort på bygge- og anleggsplasser.
Høringsuttalelser Publisert: 28.04.2021 kl 14:49

Se Spekterhalvtimen med Kjersti Haugland i DNB Markets

Kjersti Haugland er sjefsøkonom i DNB Markets. Foto: DNB.
Sjefsøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets fremhever den norske modellen og partene i arbeidslivets som viktige suksesskriterier for å rette opp igjen økonomien etter pandemien.
Nyheter Publisert: 28.04.2021 kl 07:00

Spekter støtter tiltak for å få flere gjennom videregående opplæring

Illustrasjonsfoto: Colourbox.
– Regjeringen foreslår mange gode tiltak for at flere kan fullføre videregående opplæring, fastslo spesialrådgiverne Kari Hoff-Okstad og Ingrid Paaske Gulbrandsen i Spekter under høring i Stortingets Utdannings- og forskningskomite.
Nyheter Publisert: 27.04.2021 kl 16:00

Juletre på Meheia

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Av og til krasjer seminarpolitikken med realpolitikken, skriver Spekters administrerende direktør, Anne-Kari Bratten i spalten ledelse i DN 26. april.
Nyheter Publisert: 27.04.2021 kl 07:02

Webinar: Nasjonal transportplan: Mer verdiskaping og bærekraft for pengene?

Spekter avholdt webinar om Nasjonal transportplan 2022-2033 den 22. april. Se opptaket fra webinaret under.
Kurs og konferanser Dato: 22.04.2021 kl 08:00

Ny Spekterhalvtime med Kristin Halvorsen

Tidligere SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen er i dag leder for CICERO Senter for klimaforskning. Selv om klimakrisen på mange måter har havnet i skyggen av koronakrisen det siste året, forklarer Halvorsen i denne Spekterhalvtimen hvorfor det likevel er grunn til en forsiktig optimisme og håp for et bedre klima i fremtiden.
Nyheter Publisert: 21.04.2021 kl 13:33

Enighet med Akademikerne i innledende sentrale forhandlinger

Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård
-Jeg er fornøyd med at Spekter og Akademikerne i dag kom til enighet i de innledende forhandlingene for overenskomstområde 10 og 13, sier Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård.
Nyheter Publisert: 16.04.2021 kl 13:03

Informasjonsmøte om mellomoppgjøret 2021

Spekter vil informere om resultatet fra de innledende sentrale forhandlingene med LO Stat, YS-Spekter, Unio og SAN, og gi informasjon som er viktig for de videre forhandlingene ute i virksomhetene.
Kurs og konferanser Dato: 15.04.2021 kl 11:00

Spekter og LO Stats permitteringsveileder

Veien til gode prosesser ved behov for permitteringer i virksomhetene. Spekter og LO Stat har i fellesskap utarbeidet denne permitteringsveilederen.
Publikasjoner Publisert: 15.04.2021 kl 06:13