Temaoversikt

Viser 1941 - 1960 av 2150 treff
Sorter etter Alfabetet eller Dato

Germiso, Mekonnen

Publisert: 21.11.2012 kl 17:09

Henriksen, Bjørn

Publisert: 21.11.2012 kl 17:07

Dahl, Svend

Publisert: 21.11.2012 kl 17:06

Larsen, Gunnar

Publisert: 21.11.2012 kl 17:04

Dannevig, Helene

Publisert: 21.11.2012 kl 17:03

Wigers, Ane

Publisert: 21.11.2012 kl 17:02

Båtstrand, Marte

Publisert: 21.11.2012 kl 16:49

Hoff-Okstad, Kari

Publisert: 21.11.2012 kl 16:46

Solberg, Johan Tore

Publisert: 21.11.2012 kl 16:45

Bergene, Trond

Publisert: 21.11.2012 kl 16:43

Eikens, Wenche

Publisert: 21.11.2012 kl 16:42

Kvam, Olav

Publisert: 21.11.2012 kl 16:40

Juliussen, Kristin

Publisert: 21.11.2012 kl 16:39

Saastad, Kari

Publisert: 21.11.2012 kl 16:37

Wikdahl, Anne Turid

Publisert: 21.11.2012 kl 16:36

Bratten, Anne-Kari

Publisert: 21.11.2012 kl 16:34

Myrvang, Trond

Publisert: 21.11.2012 kl 16:30

Kultur

Våre medlemmer i kultursektoren er viktige nasjonale kulturinstitusjoner og kulturbærere på ulike områder. Vi representerer teater, orkester og museum. Blant våre medlemmer finner du også NRK og Norsk Tipping.
Publisert: 21.11.2012 kl 15:15

Pensjon

Spekter vil arbeide for at offentlig tjenestepensjon settes på dagsorden så fort som mulig. Målsettingen må være at pensjonsordningene i privat og offentlig sektor i større grad utvikler seg i samme retning, i tråd med målene i pensjonsreformen og på en slik måte at det letter mobiliteten i arbeidslivet.
Publisert: 21.11.2012 kl 15:15

Ledelse og medvirkning

Ledelse handler om å anvende de ressursene som er stilt til disposisjon for å nå de resultatene som forventes og kreves. De ansatte via deres tillitsvalgte er gjennom Hovedavtalen gitt en rett og en plikt til å bidra til at lederens beslutninger blir best mulig. Gode beslutningsprosesser hvor kunnskap og synspunkter kommer fram er et gode, det vil skape bedre forståelse for den beslutningen lederen tar og det vil bidra til at selve gjennomføringsprosessen får best mulig oppslutning.
Publisert: 21.11.2012 kl 15:15