Temaoversikt

Viser 61 - 80 av 2172 treff
Sorter etter Alfabetet eller Dato

Spekterhalvtimen: Se Elisabeth Hunter i Vinmonopolet

Elisabeth Hunter er administrerende direktør i Vinmonopolet. Foto: Kristine Sanne/ Vinmonopolet
Vinmonopolet har det siste året hatt en omsetningsøkning på 40 prosent. Administrerende direktør Elisabeth Hunter gir oss et innblikk i hvordan det er å lede en suksessbedrift i en periode med store utfordringer i samfunns- og arbeidslivet.
Nyheter Publisert: 19.03.2021 kl 07:00

Ny episode av Spekterhalvtimen – nå med Ketil Solvik-Olsen

Ketil Solvik-Olsen (Frp) var samferdselsminister i 2013-2018. Nå kan han være på vei tilbake i norsk politikk. Foto: NTB.
Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kan igjen være på full fart tilbake i norsk politikk. Som statsråd (2013-2018) iverksatte han en rekke reformer innen samferdselssektoren, ikke minst opprettelsen av Nye Veier.
Nyheter Publisert: 16.03.2021 kl 16:00

Se Auke Lont i Spekterhalvtimen - Fremtiden er elektrisk

Auke Lont er tidligere konsernsjef i Statnett. Foto: Bo Mathisen / Statnett.
"Fremtiden er elektrisk," står det å lese på Statnetts hjemmeside. Tidligere konsernsjef Auke Lont tegner et bredt og dyptgående bilde av utfordringene i kraftmarkedet, ikke minst arbeidet for det grønne skiftet. Lont fremhever EU som motoren i arbeidet for de nødvendige klimatiltakene. Vi får også høre den tidligere konsernsjefens syn på hvordan pandemien har påvirket lederrollen.
Nyheter Publisert: 16.03.2021 kl 15:00

Velferdstjenesteutvalget: - En grundig rapport som avliver myter om urimelige overskudd

Gunnar Larsen er direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Det regjeringsoppnevnte Velferdstjenesteutvalget har levert en grundig og faktabasert rapport om de private og ideelle aktørenes rolle som leverandører av velferdstjenester. Bidrag fra disse aktørene er vesentlig for velferdsstatens bærekraft fremover. Rapporten avliver myter og bidrar med viktig innsikt som bør vektlegges fremover. Som en oppfølging av denne rapporten bør det etableres en egen kvalitetskommisjon, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Arbeidsgiverforeningen S...
Nyheter Publisert: 15.03.2021 kl 15:43

Høringssvar - NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten

Vi viser til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet datert 4. desember 2020 om velferdstjenesteutvalgets rapport NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten.
Høringsuttalelser Publisert: 15.03.2021 kl 14:00

Spekters posisjonsdokument 2021

Translate: /Spekter/ContentTypes/Publication Publisert: 12.03.2021 kl 12:26

Ny episode av Spekterhalvtimen – nå med NAV-direktør Hans Christian Holte

Midt under pandemien i august i fjor overtok Hans Christian Holte som NAV-sjef. Han fikk særs god bruk for sin lange og brede erfaring fra forvaltningen. Oppgavene sto og står i kø. Holte mener NAV er kommet stående fra utfordringene, og at ettervirkningene av pandemien også vil kreve sitt; når den tid kommer.
Nyheter Publisert: 12.03.2021 kl 09:30

Bare en vei fremover: Vi må alle jobbe mer

Arbeidsgiverforeningen Spekter inviterer til digitalt frokostmøte: Perspektivmeldingen og ny rapport fra Menon Economics
Kurs og konferanser Dato: 12.03.2021 kl 08:00

Se opptak fra dagens frokost-webinar om Perspektivmeldingen

Se Statsminister Erna Solberg og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre gi sine betraktninger om de langsiktige utfordringene Norge står overfor, hva Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten mener om Perspektivmeldingen og hvordan VGs politiske kommentator Tone Sofie Aglen og politisk redaktør i DN Frithjof Jacobsen oppsummerer situasjonen.
Nyheter Publisert: 12.03.2021 kl 07:52

Se og hør Ingrid Røynesdal og Bernt Reitan Jenssen om omstillinger under pandemien

I denne utgaven av Spekterhalvtimen møter du to toppledere som begge har vært nødt til å gjennomføre krevende omstillinger på grunn av pandemien. Bernt Reitan Jenssen og Ingrid Røynesdal er også henholdsvis leder og nestleder i Spekters styre, og besitter betydelige innsikt i hvilke utfordringer som har rammet en rekke virksomheter. De gir også innspill til hva de tror kan venter oss den dagen vi vender tilbake til "normalen."
Nyheter Publisert: 12.03.2021 kl 07:30

Positivt med utredning rundt helse i et kjønnsperspektiv

Olav Kvam er fagdirektør i Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
– Spekter har i flere år pekt på at kvinner har 60-80 prosent høyere sykefravær enn menn, og at vi må finne ut hva som er årsaken til kvinnefraværet før vi kan finne gode tiltak å sette inn mot dette. Derfor er det godt nytt at regjeringen nå har bedt om en utredning av kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv, sier fagdirektør i Spekter, Olav Kvam.
Nyheter Publisert: 12.03.2021 kl 07:00

Ingrid Røynesdal og Bernt Reitan Jenssen om omstlinger under pandemien

I denne utgaven av Spekterhalvtimen møter du to toppledere som begge har vært nødt til å gjennomføre krevende omstillinger på grunn av pandemien. Bernt Reitan Jenssen og Ingrid Røynesdal er også henholdsvis leder og nestleder i Spekters styre, og besitter betydelige innsikt i hvilke utfordringer som har rammet en rekke virksomheter. De gir også innspill til hva de tror kan venter oss den dagen vi vender tilbake til "normalen."
Publisert: 12.03.2021 kl 05:54

Hans Christian Holte om NAVs rolle under pandemien

Midt under pandemien i august i fjor overtok Hans Christian Holte som NAV-sjef. Han fikk særs god bruk for sin lange og brede erfaring fra forvaltningen. Oppgavene sto og står i kø. Holte mener NAV er kommet stående fra utfordringene, og at ettervirkningene av pandemien også vil kreve sitt; når den tid kommer.
Publisert: 12.03.2021 kl 05:48

Kainat Tararr og Henriette Eia Erdal fikk praksisplass hos Spekter

Studentene Kainat Tarrat (t.v.) og Henriette Eia Erdal fra Universitet i Oslo har som del av sitt masterstudium fått praksisplass i Spekter. Her er de sammen med fagdirektør i Spekter, Olav Kvam, som er ansvarlige for praksisperioden for de to. Foto: Spekter.
Studentene Kainat Tararr og Henriette Eia Erdal fra Institutt for statsvitenskap ved Universitet i Oslo har som del av sitt masterstudium fått praksisplass i Spekter, og skal følge arbeidet i Spekter i seks uker fremover. Målet er å lære mer om det organiserte arbeidslivet, tarifforhandlinger og hvor viktig trepartssamarbeidet er for norsk politikk og velferd.
Nyheter Publisert: 10.03.2021 kl 13:47

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen gikk bort 09.03.21. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
-Det er med et stort sjokk og dyp sorg vi har mottatt budskapet om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har gått bort, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
Nyheter Publisert: 09.03.2021 kl 12:56

Hvordan det går? Joooda…

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.\n
Kryss av i den digitale møtebingoen når du ser minst fire møtedeltakere med Mummikopp, skriver Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Dagens Næringsliv 8. mars.
Nyheter Publisert: 09.03.2021 kl 06:30

Se nye episoder av «Spekterhalvtimen»

I Spekters egen video/podcast-serie «Spekterhalvtimen», møter du ledere som daglig må ta avgjørelser og håndtere utfordringer, og meningsbærere som bidrar med både kunnskap og nye perspektiver.
Nyheter Publisert: 08.03.2021 kl 16:01

Webinar: Er du forberedt til mellomoppgjøret?

Spekter inviterer medlemmene til webinar.
Kurs og konferanser Dato: 08.03.2021 kl 10:00

Thor Gjermund Eriksen - om NRKs rolle under pandemien

NRK har i ett år vært selve episenteret for informasjon og kommunikasjon om utviklingen av pandemien lokalt, nasjonalt så vel som internasjonalt. NRK-sjefen forteller om betydningen av å opprettholde den kritiske journalistikken, samtidig med å dekke et enormt informasjonsbehov. Og like viktig: Forberede NRK på en skjerpet konkurranse fra utlandet i de kommende årene.
Publisert: 08.03.2021 kl 09:01

Høringssvar – forslag om endringer i innreiserestriksjonsloven – innreiserestriksjoner for utlendinger som gis oppholdstillatelse og bortvisning for brudd på test- og registreringsplikt

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til brev av 26. februar 2021, der departementet foreslår endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Forslagene innebærer i hovedsak bestemmelsene om innreise som i dag er forskriftshjemlet blir forankret i innreiserestriksjonsloven.
Høringsuttalelser Publisert: 08.03.2021 kl 08:00