Temaoversikt

Viser 41 - 60 av 2228 treff
Sorter etter Alfabetet eller Dato

Ny Spekterhalvtime med kulturminister Abid Raja

Abid Raja er kultur og likestillingsminister. (Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet)
Abid Raja (V) overtok som kulturminister seks uker før store deler av kultursektoren måtte stenge ned. I Spekterhalvtimen forteller han hvordan det var å havne i krysspresset mellom kultursektorens behov og smittevernregler, og han deler sine tanker om hvordan kultursektoren skal gjenreises etter pandemien.
Nyheter Publisert: 30.04.2021 kl 07:13

Tid for å nominere kandidater til Mangfoldsprisen

Flere av Spekters medlemsvirksomheter har tidligere mottatt Mangfoldsprisen, og mange har en aktiv rekruttering- og mangfoldspolicy. Nå er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) på jakt etter gode kandidater til Mangfoldsprisen 2021.
Nyheter Publisert: 28.04.2021 kl 18:30

Høringssvar - arbeidsmiljøforskriftene og HMS kort på bygge- og anleggsplasser

Det vises til utsendt høring med forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS kort på bygge- og anleggsplasser.
Høringsuttalelser Publisert: 28.04.2021 kl 14:49

Se Spekterhalvtimen med Kjersti Haugland i DNB Markets

Kjersti Haugland er sjefsøkonom i DNB Markets. Foto: DNB.
Sjefsøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets fremhever den norske modellen og partene i arbeidslivets som viktige suksesskriterier for å rette opp igjen økonomien etter pandemien.
Nyheter Publisert: 28.04.2021 kl 07:00

Spekter støtter tiltak for å få flere gjennom videregående opplæring

Illustrasjonsfoto: Colourbox.
– Regjeringen foreslår mange gode tiltak for at flere kan fullføre videregående opplæring, fastslo spesialrådgiverne Kari Hoff-Okstad og Ingrid Paaske Gulbrandsen i Spekter under høring i Stortingets Utdannings- og forskningskomite.
Nyheter Publisert: 27.04.2021 kl 16:00

Juletre på Meheia

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Av og til krasjer seminarpolitikken med realpolitikken, skriver Spekters administrerende direktør, Anne-Kari Bratten i spalten ledelse i DN 26. april.
Nyheter Publisert: 27.04.2021 kl 07:02

Webinar: Nasjonal transportplan: Mer verdiskaping og bærekraft for pengene?

Spekter avholdt webinar om Nasjonal transportplan 2022-2033 den 22. april. Se opptaket fra webinaret under.
Kurs og konferanser Dato: 22.04.2021 kl 08:00

Ny Spekterhalvtime med Kristin Halvorsen

Tidligere SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen er i dag leder for CICERO Senter for klimaforskning. Selv om klimakrisen på mange måter har havnet i skyggen av koronakrisen det siste året, forklarer Halvorsen i denne Spekterhalvtimen hvorfor det likevel er grunn til en forsiktig optimisme og håp for et bedre klima i fremtiden.
Nyheter Publisert: 21.04.2021 kl 13:33

Enighet med Akademikerne i innledende sentrale forhandlinger

Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård
-Jeg er fornøyd med at Spekter og Akademikerne i dag kom til enighet i de innledende forhandlingene for overenskomstområde 10 og 13, sier Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård.
Nyheter Publisert: 16.04.2021 kl 13:03

Informasjonsmøte om mellomoppgjøret 2021

Spekter vil informere om resultatet fra de innledende sentrale forhandlingene med LO Stat, YS-Spekter, Unio og SAN, og gi informasjon som er viktig for de videre forhandlingene ute i virksomhetene.
Kurs og konferanser Dato: 15.04.2021 kl 11:00

Spekter og LO Stats permitteringsveileder

Veien til gode prosesser ved behov for permitteringer i virksomhetene. Spekter og LO Stat har i fellesskap utarbeidet denne permitteringsveilederen.
Publikasjoner Publisert: 15.04.2021 kl 06:13

Enighet i de innledende lønnsforhandlingene i Spekter

-Jeg er fornøyd med at Spekter har blitt enig med LO Stat, Unio, SAN og YS Spekter i de innledende sentrale forhandlingene. Nå skal det forhandles videre lokalt i den enkelte virksomhet. Spektermedlemmene har ambisjoner om å få til gode løsninger innen normen fra frontfaget, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
Nyheter Publisert: 14.04.2021 kl 18:09

Forhandlingsstart i Spekter i dag

-Jeg ser fram til konstruktive forhandlinger, der Spekters ambisjon er å få til gode løsninger i tråd med den realistiske rammen som er anslått fra LO og NHO i frontfaget, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
Nyheter Publisert: 14.04.2021 kl 09:56

Må få mer samferdsel ut av pengene

Mekonnen Germiso er spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Spekter.
– Forslaget til ny Nasjonal transportplan inneholder gode grep for å få mer ut av pengene i transportsektoren. Det er positivt at Regjeringen vil at tiltakene skal være mer behovs- og effektbaserte, og at etater og foretak får økt frihet og ansvar i planlegging og gjennomføring av tiltakene. Det sa spesialrådgiver i Spekter Mekonnen Germiso i Stortingets digitale høring av Nasjonal transportplan den 12.april.
Nyheter Publisert: 14.04.2021 kl 06:06

Seminar: Klimaeffekten av godsoverføring mellom vei og bane

Jernbanealliansen, som består av Spekter, arbeidstakerorganisasjoner og miljøorganisasjoner, lanserer sammen med Asplan Viak en ny rapport om klimaeffekter av å flytte gods mellom vei og bane beregnet i et livsløpsperspektiv. Lanseringen overføres digitalt torsdag 15. april kl. 9.00-10.00.
Nyheter Publisert: 13.04.2021 kl 17:30

Medlemskontingent og kontingent til konfliktfondet

Publisert: 13.04.2021 kl 12:00

Håkon Haugli fra Innovasjon Norge valgt inn i Spekters styre

Håkon Haugli, som er administrerende direktør i Innovasjon Norge, ble i dag valgt inn som styremedlem i Spekters styre.
Nyheter Publisert: 13.04.2021 kl 08:24

Spekters posisjonsdokument 2021

Publikasjoner Publisert: 12.04.2021 kl 16:04

Lønnsoppgjøret: En realistisk ramme fra LO og NHO

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
– LO og NHO er blitt enige i årets lønnsoppgjør, og storstreik er heldigvis unngått. LO og NHO har i fellesskap formidlet at resultatet samlet sett har en økonomisk ramme på 2,7 prosent. Nå må alle etterfølgende oppgjør følge opp denne normen. Det er avgjørende for å redde flest mulig bedrifter og arbeidsplasser, og for oppslutningen om inntektspolitikken, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
Nyheter Publisert: 11.04.2021 kl 15:02

Glad for at kompensasjonsordning for kulturlivet nå kommer på plass

Gunnar Larsen er direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Spekter er glad for at kompensasjonsordning for kulturlivet nå kommer på plass, og at den vil ha tilbakevirkende kraft, sier direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter, Gunnar Larsen.
Nyheter Publisert: 10.04.2021 kl 17:30