Temaoversikt

Viser 21 - 40 av 2218 treff
Sorter etter Alfabetet eller Dato

Streik ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

- Det er svært beklagelig at Fagforbundet velger å ta sine sju medlemmer ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter ut i streik i et forsøk på å definere hvilken pensjonsordning som skal gjelde for alle de rundt 90 ansatte ved virksomheten. Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter vil sørge for at pasientene får et godt rehabiliteringsfaglig tilbud til tross for streiken, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
Nyheter Publisert: 19.05.2021 kl 00:00

Trener Alexander Stöckl har hatt gode resultater med hoppgutta. Se ham forteller om sin lederstrategi i Spekterhalvtimen

Alexander Stöckl er hopp landslagstrener for herrer. Foto: Norges Skiforbund.
Trener Alexander Stöckl kan ledelse. Resultatene til de norske hoppgutta taler for seg selv. Se ham nå i Spekterhalvtimen.
Nyheter Publisert: 18.05.2021 kl 07:00

Høringssvar - Innspill til forskrift om plikt til å fratre ved aldersgrense

Det vises til brev datert 14. april 2021 der det inviteres til å gi innspill til eventuell forskrift som viderefører fratredelsesplikt for enkelte stillinger, jf. de foreslåtte endringene i aldersgrenseloven som følger av Prop 138 L.
Høringsuttalelser Publisert: 14.05.2021 kl 15:00

Høringssvar - koronasertifikat – endring av smittevernloven

Vi viser til høringsbrev datert 5. mai hvor det foreslås et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med bestemmelser om koronasertifikat. Arbeidsgiverforeningen Spekter organiserer mange av virksomhetene innen helse-, samferdsel- og kultursektoren. Mange av disse vil være berørt av innføringen av et koronasertifikat. Vi vil i dette høringssvaret legge mest vekt på de praktiske konsekvensene for medlemsvirksomhetene.
Høringsuttalelser Publisert: 12.05.2021 kl 15:33

Høringssvar - Innspill til Forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer fra juli 2021 som følge av covid-19

Arbeidsgiverforeningen Spekter, Hovedorganisasjonen Virke og Creo – forbundet for kunst og kultur takker for muligheten til å gi innspill.
Høringsuttalelser Publisert: 12.05.2021 kl 12:44

- Den norske arbeidslivsmodellen gir oss mindre forskjeller enn i andre land, sier Kristine Nergaard i Spekterhalvtimen

Den koordinerte og sentraliserte lønnsdannelsen har gitt oss mindre forskjeller enn i andre land, mener arbeidslivsforsker Kristine Nergaard i Fafo. Frontfagsmodellen, trepartssamarbeidet og høy organisasjonsgrad er avgjørende for den tilliten som eksisterer mellom partene i norsk arbeidsliv, slår hun fast i denne utgaven av Spekterhalvtimen.
Nyheter Publisert: 12.05.2021 kl 06:51

Spesialrådgiver for tariff og forhandling

Har du erfaring med forhandling, tariff og arbeidsgiverrådgivning? Spekter styrker laget og søker spesialrådgiver for forhandling, tariff og arbeidsgiverrådgivning.
Publisert: 11.05.2021 kl 18:40

Forhandlingssjef Helse

Som forhandlingssjef helse vil du få faglig ansvar for å lede Spekters tariff- og forhandlingsarbeid overfor helseforetakene. Dette er et av Norges største tariffområder. Du vil rapportere til forhandlingsdirektøren i Spekter.
Publisert: 11.05.2021 kl 18:38

Ledige stillinger

Publisert: 11.05.2021 kl 18:36

Revidert nasjonalbudsjett 2021: Når aktiviteten tar seg opp, må oljepengebruken ned

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
– Fortsatt er vi i en uforutsigbar situasjon. Altfor mange står utenfor arbeidslivet, og mange virksomheter vil fortsatt trenge hjelp for å komme over kneika. Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett virker godt tilpasset situasjonen, men det kan bli behov for nye målrettede tiltakspakker utover høsten, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.
Nyheter Publisert: 11.05.2021 kl 14:41

- Å lede i krise handler om et tydelig engasjement og empati, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen. Se ham i Spekterhalvtimen

Raymond Johansen er byrådsleder i Oslo kommune. Foto: Sturlason.
Siden mars i fjor har Raymond Johansen stått i front i kampen mot konsekvensene av pandemien i Oslo. Byrådslederen sier han er sliten, men får krefter fra den tause majoriteten av hovedstadens befolkning som støtter tiltakene. Å lede i krise handler om et tydelig engasjement og empati. Johansen karakteriserer samarbeidet mellom arbeidslivets parter som helt uvurderlig i kampen mot pandemien.
Nyheter Publisert: 04.05.2021 kl 14:35

Ny Spekterhalvtime med kulturminister Abid Raja

Abid Raja er kultur og likestillingsminister. (Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet)
Abid Raja (V) overtok som kulturminister seks uker før store deler av kultursektoren måtte stenge ned. I Spekterhalvtimen forteller han hvordan det var å havne i krysspresset mellom kultursektorens behov og smittevernregler, og han deler sine tanker om hvordan kultursektoren skal gjenreises etter pandemien.
Nyheter Publisert: 30.04.2021 kl 07:13

Tid for å nominere kandidater til Mangfoldsprisen

Flere av Spekters medlemsvirksomheter har tidligere mottatt Mangfoldsprisen, og mange har en aktiv rekruttering- og mangfoldspolicy. Nå er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) på jakt etter gode kandidater til Mangfoldsprisen 2021.
Nyheter Publisert: 28.04.2021 kl 18:30

Høringssvar - arbeidsmiljøforskriftene og HMS kort på bygge- og anleggsplasser

Det vises til utsendt høring med forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS kort på bygge- og anleggsplasser.
Høringsuttalelser Publisert: 28.04.2021 kl 14:49

Se Spekterhalvtimen med Kjersti Haugland i DNB Markets

Kjersti Haugland er sjefsøkonom i DNB Markets. Foto: DNB.
Sjefsøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets fremhever den norske modellen og partene i arbeidslivets som viktige suksesskriterier for å rette opp igjen økonomien etter pandemien.
Nyheter Publisert: 28.04.2021 kl 07:00

Spekter støtter tiltak for å få flere gjennom videregående opplæring

Illustrasjonsfoto: Colourbox.
– Regjeringen foreslår mange gode tiltak for at flere kan fullføre videregående opplæring, fastslo spesialrådgiverne Kari Hoff-Okstad og Ingrid Paaske Gulbrandsen i Spekter under høring i Stortingets Utdannings- og forskningskomite.
Nyheter Publisert: 27.04.2021 kl 16:00

Juletre på Meheia

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
Av og til krasjer seminarpolitikken med realpolitikken, skriver Spekters administrerende direktør, Anne-Kari Bratten i spalten ledelse i DN 26. april.
Nyheter Publisert: 27.04.2021 kl 07:02

Webinar: Nasjonal transportplan: Mer verdiskaping og bærekraft for pengene?

Spekter avholdt webinar om Nasjonal transportplan 2022-2033 den 22. april. Se opptaket fra webinaret under.
Kurs og konferanser Dato: 22.04.2021 kl 08:00

Ny Spekterhalvtime med Kristin Halvorsen

Tidligere SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen er i dag leder for CICERO Senter for klimaforskning. Selv om klimakrisen på mange måter har havnet i skyggen av koronakrisen det siste året, forklarer Halvorsen i denne Spekterhalvtimen hvorfor det likevel er grunn til en forsiktig optimisme og håp for et bedre klima i fremtiden.
Nyheter Publisert: 21.04.2021 kl 13:33

Enighet med Akademikerne i innledende sentrale forhandlinger

Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård
-Jeg er fornøyd med at Spekter og Akademikerne i dag kom til enighet i de innledende forhandlingene for overenskomstområde 10 og 13, sier Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård.
Nyheter Publisert: 16.04.2021 kl 13:03