Temaoversikt

Viser 1 - 20 av 2228 treff
Sorter etter Alfabetet eller Dato

Helt sykt å sykeliggjøre

Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Hun skriver fast i spalten ledelse i DN. Foto: Thomas T. Kleiven.
Det er sykt å medikalisere folk til trygd når vi kan utdanne dem til arbeid, skriver Spekters administrerende direktør i Dagens Næringsliv 26. juli.
Nyheter Publisert: 27.07.2021 kl 07:00

Debatten om helseforetaksmodellen – la mytene vike

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter
I en lederartikkel i Dagens Perspektiv, gis det inntrykk av at helseforetaksreformen er et resultat av en form for lettvint management-tenking inspirert av det private næringsliv. Det er ikke riktig, modellen er et resultat av og et svar på et sykehusvesen som hadde store utfordringer, skriver Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i et tilsvar.
Nyheter Publisert: 23.07.2021 kl 16:19

Høringssvar - forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsforslag om endringer i «Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem», med høringsfrist 23. juli 2021.
Høringsuttalelser Publisert: 07.07.2021 kl 08:00

Ny strategi for fagskolene skal gi flere fagarbeidere med høy kompetanse

Olav Kvam er fagdirektør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven.
– Fagskolene har i samarbeid med arbeidslivet en viktig rolle i å utvikle utdanningstilbud som gir virksomhetene god tilgang fagarbeidere som er kvalifisert for jobben de skal gjøre umiddelbart, sier Olav Kvam, fagdirektør i Spekter, i en kommentar til Regjeringens nye strategi for høyere yrkesfaglig utdanning.
Nyheter Publisert: 02.07.2021 kl 12:11

Uforståelige karakteristikker fra LO om pensjon hos Spekters kulturmedlemmer

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter
-Vi tar sterk avstand fra LOs påstander om løftebrudd om pensjon hos Spekters kulturmedlemmer. Ansatte i teatre, orkestre og opera har Norges beste innskuddspensjonsordning. Det er urimelig av LO å påstå at «kvinner rammes» og at det er «arroganse» å ha den aller beste pensjonsordningen Stortinget har vedtatt at det er mulig å tilby, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
Nyheter Publisert: 30.06.2021 kl 20:48

Vangen, Ane

Publisert: 26.06.2021 kl 18:34

Høringssvar - Norge mot 2025

Vi viser til høringsbrev datert 25.3 om NOU 2021: 4 - Norge mot 2025. Arbeidsgiverforeningen Spekter organiserer mange av de største virksomhetene innenfor sektorene helse, samferdsel og kultur. Mange av disse er statlig eid, men vi har også en rekke privat eide virksomheter i de tre nevnte sektorene.
Høringsuttalelser Publisert: 25.06.2021 kl 16:00

Høringssvar – utredning om organisering av luftambulansetjenesten

Spekter takker for muligheten til å avgi uttalelse i høringen om utredning om organisering av luftambulansetjenesten.
Høringsuttalelser Publisert: 25.06.2021 kl 16:00

Enighet med forbundene i LO og YS i de sentrale forhandlingene for sykehusene

Forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Spekter
-Spekter er fornøyd med å ha kommet til enighet med forbundene i LO og YS i de forbundsvise sentrale forhandlingene for sykehusene, sier forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Spekter.
Nyheter Publisert: 25.06.2021 kl 00:38

Enighet med Akademikerne i lønnsoppgjøret for sykehusene

Rune Frøyland i Akademikerne og Anne-Kari Bratten i Spekter
-Vi er fornøyd med at det er oppnådd enighet med Legeforeningen og alle de andre forbundene i Akademikerne i lønnsoppgjøret for sykehusene, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
Nyheter Publisert: 24.06.2021 kl 13:36

Høringssvar - endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven

I høringsnotatet foreslår departementet at oppdragstakers plikt ovenfor oppdragsgiver til å dokumentere at allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår etterleves, forskriftsfestes. I dag forutsetter allmenngjøringsregelverket at denne plikten konkretiseres i kontrakten mellom oppdragsgiver og oppdragstaker.
Høringsuttalelser Publisert: 23.06.2021 kl 11:45

Arbeidsgiverne samlet om å ikke støtte foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven

Kristin Juliussen er analyse og utredningsdirektør i Spekter, og har vært Spekters representant i utvalget.
En grundig kartlegging konkluderer med stor stabilitet i norsk arbeidsliv. NHO, KS, Virke og Spekter ser derfor ikke behov for endringer i arbeidsmiljøloven nå.
Nyheter Publisert: 23.06.2021 kl 10:42

Arbeidslivet er ikke friksjonsfritt

Granskinger og «faktaundersøkelser» kan nulle ut viktige norske verdier som tilgivelse, forsoning og tillit, skriver Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Dagens Næringsliv.
Nyheter Publisert: 22.06.2021 kl 08:00

- Å være leder i spesialisthelsetjenesten dreier seg mye om å håndtere og styre risiko, sier adm.dir. Inger Cathrine Bryne i Helse Vest i Spekterhalvtimen

Inger Cathrine Bryne er administrerende direktør i Helse Vest RHF. Foto: Helse Stavanger.
– Det å være leder i spesialisthelsetjenesten dreier seg mye om å håndtere og styre risiko, fastslår administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Vest som svar på sine erfaringer fra kampen mot pandemien. Hun fremhever tillit som helt vesentlig i kontakten mellom pasient og sykehus og at digitalisering er avgjørende for at det skal være rom for samspillet mellom helsepersonell og pasient.
Nyheter Publisert: 22.06.2021 kl 06:00

Skauge, Valgjerd Bakka

Publisert: 21.06.2021 kl 01:00

Vollen, Anders

Publisert: 21.06.2021 kl 00:30

Spekter og LO enige - streiken ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter er avsluttet

- Vi er fornøyd med at vi med Riksmeklerens hjelp i dag har kommet til enighet med LO og Fagforbundet, slik at streiken ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS nå avsluttes og driften og tilbudet til rehabiliteringspasientene kan normaliseres, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
Nyheter Publisert: 17.06.2021 kl 15:30

Spekter flytter inn i nye lokaler 21. juni

Nyheter Publisert: 17.06.2021 kl 13:00

Spekter og Unio enige om frivillig nemndsbehandling – sykehusstreiken avblåst

-Spekter og helseforetakene er fornøyd med å ha kommet til enighet med Unio om at lønnsoppgjøret for Unios medlemmer i sykehusene skal løses med en frivillig nemndsbehandling. Streiken i sykehusene blir avsluttet, og det er bra at driften i sykehusene og tilbudet til pasientene nå kan normaliseres sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
Nyheter Publisert: 16.06.2021 kl 11:33

–Både valgkampen og lønnsoppgjøret viser at forståelsen for omstilling ikke er helt til stede, sier professor Jørn Rattsø i Spekterhalvtimen.

Professor Jørn Rattsø - leder av Produktivitetskommisjonene - fastslår at både valgkampen og lønnsoppgjøret viser at forståelsen for omstilling ikke er helt til stede. Han retter en advarende pekefinger mot krav om mer statlig eierskap og styring. Sekstimersdagen er en luksus vi ikke har råd til.
Nyheter Publisert: 15.06.2021 kl 07:00