spekter.no>Om Spekter>Styringsstruktur>Styret i Spekter
  • Styrets leder: Herlof Nilssen, administrerende direktør ved Helse Vest RHF
  • Styrets nestleder: Geir Isaksen, konsernsjef i Vygruppen AS

 Styremedlemmer:

  • Ingrid Røynesdal, direktør Oslo-Filharmonien
  • Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK AS
  • Stein Kinserdal, administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold HF
  • Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge AS
  • Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping AS
  • Auke Lont, konsernsjef i Statnett SF

  Varamedlemmer: 

  • Grethe Aasved, administrerende direktør, St. Olavs Hospital HF
  • Øystein Mæland, administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus HF

Styreledere i Spekter

Dag Mejdell 2009 - 2016
Einar Enger 2005 - 2009
Knut Grøholt 2000 - 2005
Einar Førde 1999 - 2000
Tormod Hermansen 1997 - 1999
Tore Tønne 1993 - 1997