spekter.no>Om Spekter>Styringsstruktur>Spekters valgkomité

Medlemmene i valgkomiteen kan kontaktes dersom enkeltmedlemmer ønsker å fremme forslag til kandidater til styret. 

Valgkomitéen, valgt på generalforsamling 2021:

  • Tom Remlov, styreleder for Det Norske Kammerorkester, Østfold Internasjonale Teater, Bergen Najonale opera og Talent Norge (valgkomiteens leder)
  • Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF (nestleder)
  • Jane K. Aamodt Haugland, direktør konsern og fellestjenester, Norges Banks administrasjon, Norges Bank
  • Cato Hellesjø, konsernsjef, Sporveien AS
  • Mari Sundli Tveit, administrerende direktør, Norges forskningsråd

Varamedlemmer:


1. Philipp Engerdal, administrerende direktør, Flytoget AS

2. Ellen S. Math Henrichsen, direktør, Rogaland Teater

3. Cecilie Daae, administrerende direktør, Helse Nord RHF

4. Ketil Haug, administrerende direktør, Folketrygdfondet