spekter.no>Om Spekter>Styringsstruktur>Spekters Sektorråd Samferdsel

Spekters sektorråd samferdsel er et rådgivende organ for Spekters styre og administrasjon i alle saker av sektorpolitisk karakter. Sektorrådet legger til rette for påvirkning overfor myndighetene og rammebetingelsene innen samferdselssektoren.

Spekters sektorråd samferdsel består av:

  • Geir Isaksen, konsernsjef, Vygruppen AS (sektorrådets leder)
  • Dag Falk-Petersen, konsernsjef, Avinor AS
  • Gorm Frimannslund, konsernsjef. Bane NOR SF
  • Ingvild Storås, administrerende direktør, Baneservice AS
  • Philipp Engedal, administrerende direktør, Flytoget AS
  • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge AS
  • Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør, Ruter AS
  • Cato Hellesjø, konsernsjef, Sporveien AS
  • Ole Engebret Moe Haugen, Vy Buss AS