spekter.no>Om Spekter>Styringsstruktur>Spekters Sektorråd Samferdsel

Spekters sektorråd samferdsel oppnevnes av Spekters styre, og er et rådgivende organ for Spekters styre og administrasjon i alle saker av sektorpolitisk karakter. Sektorrådet legger til rette for påvirkning i forhold til myndighetene og rammebetingelsene innen samferdselssektoren.

Spekters sektorråd samferdsel består for tiden av:

  • Geir Isaksen, konsernsjef, Vygruppen AS (sektorrådets leder)
  • Dag Falk-Petersen, konsernsjef, Avinor AS
  • Cato Hellesjø, konsernsjef, Sporveien AS
  • Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør, Ruter AS
  • Tore K. Nilsen, konserndirektør, Posten Norge AS
  • Philipp Engedal, administrerende direktør, Flytoget AS
  • Ingvild Storås, administrerende direktør, Baneservice AS
  • Gorm Frimannslund, konsernsjef. Bane NOR SF