spekter.no>Om Spekter>Styringsstruktur>Spekters Sektorråd Kultur

Spekters sektorråd Kultur oppnevnes av Spekters styre, og er et rådgivende organ for Spekters styre og administrasjon i alle saker av sektorpolitisk karakter. Sektorrådet legger til rette for påvirkning i forhold til myndighetene og rammebetingelsene innen kultursektoren.

Medlemmer i Spekters Sektorråd Kultur:

  • Ingrid Røynesdal, administrerende direktør i Oslo-Filharmonien (sektorrådets leder)
  • Geir Bergkastet, administrerende direktør, Den Norske Opera & Ballett
  • Bernt Bauge, administrerende direktør, Bergen Filharmoniske Orkester
  • Olav Aaraas, administrerende direktør, Norsk Folkemuseum
  • Erik Ulfsby, teatersjef, Det Norske Teatret
  • Vibeke Fürst Haugen, direktør for Marienlystdivisjonen, NRK
  • Karin Hindsbo, direktør, Nasjonalmuseet