spekter.no>Om Spekter>Styringsstruktur>Spekters Sektorråd Kultur

Spekters sektorråd Kultur oppnevnes av Spekters styre, og er et rådgivende organ for Spekters styre og administrasjon i alle saker av sektorpolitisk karakter. Sektorrådet legger til rette for påvirkning i forhold til myndighetene og rammebetingelsene innen kultursektoren.

Medlemmer i Spekters Sektorråd Kultur:

 • Ingrid Røynesdal, administrerende direktør i Oslo-Filharmonien (sektorrådets leder)
 • Geir Bergkastet, administrerende direktør, Den Norske Opera & Ballett
 • Bernt Bauge, administrerende direktør, Bergen Filharmoniske Orkester
 • Nina Refseth, administrerende direktør, Norsk Folkemuseum
 • Erik Ulfsby, teatersjef, Det Norske Teatret
 • Vibeke Fürst Haugen, direktør for Marienlystdivisjonen, NRK
 • Karin Hindsbo, direktør, Nasjonalmuseet
 • Kjersti Fløgstad, direktør, Nobels Fredssenter
 • Stefan Larsson, teatersjef, Den Nationale Scene
 • Harald Furre, administrerende direktør, Kilden teater- og konserthus
 • Anne Kathrine Slungård, direktør, Trondheim Symfoniorkester og Opera