spekter.no>Om Spekter>Styringsstruktur>Spekters Sektorråd Helse

Spekters sektorråd Helse oppnevnes av Spekters styre, og er et rådgivende organ for Spekters styre og administrasjon i alle saker av sektorpolitisk karakter. Sektorrådet legger til rette for påvirkning i forhold til myndighetene og rammebetingelsene innen helsesektoren.

Medlemmer av Spekters Sektorråd Helse:

 • Stein Kinserdal, administrerende direktør, Sykehuset i Vestfold HF 
 • Stig Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF
 • Grethe Aasved, administrerende direktør, St. Olavs hospital HF
 • Paul Martin Strand, administrerende direktør, Nordlandssykehuset HF
 • Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør, Helse Stavanger HF   
 • Håvard Selby Ebbestad,  administrerende direktør, Fürst Medisinsk laboratorium
 • Svein Kostveit, administrerende direktør, Rehabiliteringssenteret AiR AS
 • Per Helge Fagermoen, administrerende direktør, Volvat medisinske senter
 • Anita Tunold, administrerende direktør, Aleris Helse AS
 • Jan Terje Teige, administrerende direktør, Medi3
 • Ranveig Krane, administrerende direktør, Unilabs AS
 • Frode Jahren, administrerende direktør, LHL
 • Ros-Marie Grusén, administrerende direktør, Norsk Medisinaldepot
 • Riika Aubert, Country Manager, Norlandia Care
 • Tone Ikdahl, administrerende direktør, Lovisenberg diakonale sykehus
 • Trine Berntsen, COO/direktør Norge, Unicare
 • Eivind Hansen, administrerende direktør, Helse Bergen HF
 • Einar Magnus Strand, administrerende direktør, Sunnaas sykehus HF
 • Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Vestre Viken HF
 • Hilde Britt Mellbye, administrerende direktør, Frisk utvikling
 • Øystein Mæland, administrerende direktør, Akershus universitetssykehus HF