spekter.no>Om Spekter>Styringsstruktur

Administrerende direktør i Spekter er Anne-Kari Bratten

Styreleder i Spekter er Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.