spekter.no>Om Spekter>Styringsstruktur

Administrerende direktør i Spekter er Anne-Kari Bratten

Styreleder i Spekter er Herlof Nilssen, administrerende direktør i Helse Vest RHF