spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Yrkesopplæringsnemder

Spekter er representert i Yrkesopplæringsnemnda i Oslo.

Yrkesopplæringsnemndas hovedoppgave er å forvalte fagopplæring i arbeidslivet etter Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 

Sentrale oppgaver er blant annet å føre tilsyn med lærlinger i slik at opplæringen er i henhold til læreplanen for faget. Andre oppgaver er å godkjenne lærebedrifter, formidle søkere til læreplasser og godkjenner lærekontrakter.Avdelingen utbetaler tilskudd til lærebedrifter, administrerer fag- og svenneprøver og utsteder fag- og svennebrev.

Spekters representanter i Yrkesopplæringsnemnda i Oslo:

Ola Borstad, Oslo Universitetssykehus
E: UXBORO@ous-hf.no

Vara: Kari Hoff Okstad, Spesialrådgiver i Spekter.
E: kari.hoff.okstad@spekter.no