spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Yrkesopplæringsnemder 2020 - 2023

Spekter er representert i tilsammen syv yrkesopplæringsnemnder, Oslo, Innlandet, Vestfold/Telemark, Rogaland, Trøndelag, Agder og Viken.

Yrkesopplæringsnemndas hovedoppgave er å fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet overfor fylkeskommunene. 

Yrkesopplæringen skal blant annet arbeide for å heve kvaliteten av hele fag- og yrkesopplæringen. 

Spekters representanter i Yrkesopplæringsnemnder:

Oslo
Fast medlem: Yvonne S. Nabben, Bane Nor SF
Varamedlem: Christina S. Wiggen, Sporveien AS

Innlandet
Fast medlem: Pål Anders Mæhlum, Sykehuset Innlandet HF
Varamedlem: Elisabeth Johnsgaard, Sykehuset Innlandet HF 

Vestfold og Telemark fylkeskommune
Fast medlem: Anita Elmer, Sykehuset i Vestfold HF
Varamedlem: Sigrid Christie, Sykehuset Telemark HF

Rogaland
Fast medlem: Maiken Hetlelied Jonassen, Stavanger Universitetssykehus HF
Varamedlem: Anne Marie Joa, Stavanger Universitetssykehus HF

Trøndelag
Fast medlem: Heidi Magnussen, St Olavs Hospital HF
Varamedlem: Øystein Husby, Statnett SF

Agder
Fast medlem: Bente Jahnsen, Sørlandet Sykehus HF
Varamedlem: Hans-Harald Nomed, Sørlandet Sykheus HF

Viken
Fast medlem: Karen Berit Sannes, Vestre Viken HF
Vara meldem: Sine Kari Braanaas, Vestre Viken HF