spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Senter for seniorpolitikk (SSP)

Spesialrådgiver Kari Hoff-Okstad i Spekter er varamedlem til styret i SSP for perioden 2019-2023

Senter for seniorpolitikk (SSP):

  • Er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet. 
  • Koordinerer og bidrar til samarbeid om seniorspørsmål med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner.
  • Initierer og støtter forskning innen fagområdet.

SSP skal:

  • Synliggjøre eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.
  • Bidra til å utvikle et inkluderende og godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere i virksomhetene.
  • Arbeide for et utvidet samarbeid om seniorpolitikk mellom arbeidslivets organisasjoner og mellom organisasjonene og myndighetene.