spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Treparts bransjeprogram

I treparts bransjeprogram for transport er Spekter representert ved Tore Eugen Kvalheim, og for renhold ved Johan Tore Solberg

Treparts bransjeprogram danner en felles ramme rundt partenes og myndighetenes innsats for å bidra til anstendige og seriøse arbeidsforhold i deler av enkelte utsatte bransjer.