spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Sikringsordningen for offentlig tjenestepensjon

Overføringsavtalens Sikringsordning (Sikringsordningen) ble opprettet ved avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter (Overføringsavtalen) mellom Statens Pensjonskasse og andre leverandører av offentlig tjenestepensjon. Overføringsavtalens Sikringsordning skal bidra til å sikre pensjonsrettigheter opparbeidet hos arbeidsgivere som opphører ved konkurs/akkord eller ved annet opphør, eller som ikke betaler premie ved forfall, så langt det er midler i Sikringsordningen. Sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter er styremedlem i ordningen.