spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Samspillsrådet

Rådet er nedsatt for å følge helheten i oppfølgingen av Stortingsmelding 13 (2011-2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis. Meldingen danner grunnlag for å nå målet om å sikre at utdanning og forskning framskaffer den kunnskap og kompetanse som helse- og velferdstjenestene trenger. Spesialrådgiver Trond Bergene er Spekters representant i rådet.