spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Faglige råd for fag- og yrkesopplæringen

Spekter er som en av partene i arbeidslivet, medlem i Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY) og relevante faglige råd. 

Kompetanse på videregående nivå er viktig for en stor del av Spekters medlemsvirksomhetene. Dette er bakgrunn for Spekters engasjement i utvikling av fag- og yrkesopplæringen.

SRYs og faglig råds mandat er regulert Opplæringsloven §§ 12-1 og 12-2. Der heter det blant annet at SRY skal hjelpe departementet med råd og initiativ for å fremme fag-og yrkesopplæringen. Videre står det at hvert fag eller fagområde som skal ha læretid i bedrift, skal være knyttet til et faglig råd. Oppnevningen av medlemmer i SRY og faglig råd skjer for en periode på fire år. I begynnelsen av september var det oppstart av en ny fireårsperiode.   

På grunnlag av medlemsvirksomhetenes behov for kompetanse, har Spekter bedt om plass i fem av de ni faglige rådene. Det er Faglig råd for Helse og oppvekstfag, Faglig råd for Elektro, Faglig råd for Service og samferdsel, Faglig råd for design og håndverk og Faglig råd for Naturbruk.   

Spekters representanter i de faglige rådene har til daglig sitt virke i en av Spekters medlemsvirksomheter. De inviteres til nettverksmøter med Spekter tre til fire ganger i året, for å drøfte egen rolle i rådet og ellers felles utfordringer.   

Spekters representanter i de ulike rådene:

Kari Hoff Okstad, spesialrådgiver i Spekter er medlem i Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY)
Trond Bergene, spesialrådgiver i Spekter er varamedlem.  

Lise Fjeld i er medlem av Faglig råd for Design og tradisjonshåndverk.
Lise er ansatt ved Oslo Nye Teater. 

Tom Andreassen er varamedlem av Faglig råd for  Design og tradisjonshåndverk.
Tom er ansatt ved Norsk Folkemuseum

Nils Marius Johansen er medlem av Faglig råd for Design og tradisjonshåndverk.
Nils er ansatt hos Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum

Endre Lund er varamedlem til Faglig råd for Design og tradisjonshåndverk.
Endre er ansatt hos Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum

Inger Johanne Sveen er medlem av Faglig råd for Naturbruk.
Inger Johanne er ansatt i Norges Bondelag. 

Anja F Lillehaug er varamedlem i Faglig råd for Naturbruk
Anja er ansatt i Norges Bondelag.

Alf Inge Fillingsnes er medlem i Faglig råd for Elektro.
Alt Inge er ansatt i OneCo.   

Leif Aasum er medlem av Faglig råd for Teknikk og industriell produksjon.
Leif er ansatt i Posten Norge AS.

Olav Østebø er medlem av Faglig råd for Helse og oppvekstfag.
Olav er ansatt i Stavanger Universitetssjukehus HF.

Nina Lystad er varamedlem av Faglig råd for Helse- og oppvekstfag.
Nina er ansatt i Sophies Minde. 

Gry Strand er medlem av Faglig råd for Salg, service og reiseliv.
Gry er ansatt i Oslo Universitetssykehus HF

Dan Tore Falnes er varamedlem av Faglig råd for Salg, service og reiseliv.
Dan Tore er ansatt i Stavanger Universitetssykehus HF