spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Pensjonsordningen for sykepleiere

De fleste sykepleiere har rett og plikt til medlemskap i Pensjonsordningen for sykepleiere som administreres av KLP. Spekters juridiske direktør Kristin Juliussen er styremedlem i pensjonsordningen for sykepleiere.