spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Partssammensatt utvalg for samarbeid, integrering og kompetanse

Det partssammensatte utvalget skal bidra til økt felles forståelse om utfordringer og muligheter knyttet til kompetanse, utvikling av samarbeidskultur i virksomhetene og rekruttering og integrering i arbeidslivet.

Utvalget består ar representanter fra LO Stat, YS, Unio, Akademikerne, SAN og Spekter. I tillegg deltar representanter for ledelsen i tre av Spekters medlemsvirksomheter. Spesialrådgiver Kari Saastad i Spekter leder utvalget.