spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Overføringsavtalens sikringsordning

Arbeidsgiverforeningen Spekter har i 2014 reoppnevnt Stein Gjerding som styremedlem og Kristin Juliussen som varamedlem for neste to års periode.

Følgende sitter i styret for Overføringsavtalens sikringsordning:

Morten Gjelstad KLP
Per Kristian Sundnes KS
Christer Drevsjø Pensjonskasseforeningen
Espen Tørum FNO
Stein Gjerding  Spekter
Klemet Rønning-Aaby LO Kommune
Dag Bjørnar Jonsrud YS-K
Ragnar Hodne SPK – Observatør