spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Oppfølgingsgruppen for Inkluderende Arbeidsliv

Oppfølgingsgruppen for Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble etablert i forlengelsen av inngåelsen av avtalen 2001. Deltagere i oppfølgingsgruppen er partene i arbeidslivet og representanter fra myndighetene.

Hensikten med oppfølgingssgruppen er å i fellesskap følge opp Intensjonsavtalen og bidra til at målene i avtalen nås på en best mulig måte gjennom gjensidig erfaringsutveksling. Gruppen etablerer og sikrer et godt samarbeid på nasjonalt nivå og den bidrar til å sikre endring og utvikling innenfor feltet som er i samsvar med de behov og ønsker som kommer til uttrykk hos medlemsvirksomheter i Spekter-området som har inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

Spekters representanter i oppfølgingsgsgruppen: 

Som en undergruppe til denne er det en faggruppe som bl.a driver med statistikk, forskning, fremskrivinger IIfht IA-avtalen. I fagruppen sitter Spekters speisalrådgiver Trond Bergene