spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO)

Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) er en frivillig sammenslutning av sentrale aktører innen helse- og oppvekstfagene.

NUFHO er et organ samhandling mellom tilbydere av fagskoleutdanning i helse- og sosialfag og arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner for å utvikle, beholde og synliggjøre en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag.

Spekter er representert i utvalget ved spesialrådgiver Kari Hoff-Okstad

Varareprensentant er spesialrådgiver Trond Bergene