spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)

Næringslivets Sikkerhetsråd er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål å bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet. 

Dette gjøres gjennom et formalisert og aktivt nettverk mot politi og offentlige sikkerhetsmyndigheter, og mot næringslivet.

NSR gir råd om sikkerhetstiltak mot industrispionasje, sabotasje, narkotika, ran, terrorisme, organisert kriminalitet, bedragerier, utpressing, korrupsjon, datakriminalitet ol. NSRs konsultative råd bistår i trusselvurderinger og utarbeidelse av tiltak mot kriminelle handlinger rettet mot næringslivet.

For NSRs medlemsvirksomheter ligger det også ute en del nyttige veiledere og informasjonshefter, bl.a. om outsourcing av IT, sikkerhet i ansettelsesprosessen m.m.

NSRs stiftere er: 

  • Arbeidsgiverforeningen Spekter 
  • Næringslivets Hovedorganisasjon 
  • Finansnæringens Fellesorganisasjon 
  • Virke
  • Norges Rederiforbund/Den Norske Krigsforsikring for Skib 
  • Bedriftsforbundet

Tore Eugen Kvalheim, direktør i Spekter er styreleder i NSR

I rådet deltar fageksperter fra Spekters medlemsvirksomheter, blant annet Gry Strand fra OUS, og Terje Ulfsten fra Posten Norge

Bli medlem i NSR:

Medlemmer av Spekter får 50% rabatt på medlemskap i NSR: Bli medlem