spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er et rådgivende organ for NTNUs styre som skal utarbeide forslag til strategier for økt samarbeid mellom universitetet og arbeidslivet. Strategiene skal være forankret i institusjonens strategi og ledelse.

Rådet skal være et forum der arbeidslivet kommer med råd og innspill til NTNUs utdanningsprofil og -tilbud for å møte fremtidens kompetansebehov. Det skal ta for seg tema som utdanning og utdanningsprofil, og utdanningens kobling til forskning, innovasjon og entreprenørskap. Rådet skal ha et overordnet nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Spekter er representert i rådet med administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

For mer informasjon om rådet, se http://www.ntnu.no/rsa