spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Jernbanealliansen

Spekter inngår i Jernbanealliansen, sammen med bransjeorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, miljø- og trafikksikkerhetsorganisasjoner.

Jernbanealliansen har som mål å å sette jernbanen i Norge i stand til å spille en langt større rolle enn i dag som miljøvennlig og sikker transportør av både passasjerer og gods.

Mekonnen Germiso fra Spekter er styremedlem i alliansen, og Gunnar Larsen er varamedlem.