spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Hospeem

HOSPEEM er en europeisk arbeidsgiverorganisasjon innen sykehussektoren. Er sammen med arbeidstakerorganisasjonen EPSU godkjent av EU som Social partner.

Spekters representant i HOSPEEM er Bjørn Henriksen