spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Fellesordningen for AFP i privat sektor

Fellesordningen for AFP er en felles ordning for ny AFP i privat sektor. Fellesordningen krever inn premier for AFP fra bedriftene som er tilsluttet ordningen og behandler søknader fra arbeidstakere om AFP. Sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter er styremedlem i ordningen.