spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Den norske ILO komiteen

ILO - International Labour Organisation - ble opprettet i 1949 av FN. ILO skal fremme sosial rettferdighet og arbeider- og menneskerettigheter gjennom internasjonale konvensjoner om blant annet arbeidsrett og arbeidervern. ILO er en av FNs fire pilarer og er det eneste trepartssammensatte organet i FN. Den norske ILO-komiteen er sammensatt av representanter fra myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Komiteens viktigste oppgave er å drøfte saker som følger av Norges medlemskap i ILO. Direktør Tore Eugen Kvalheim i Spekter er styremedlem i ordningen.