spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>CEEP

CEEP er en europeisk arbeisgiverorganisasjon for offentlig eide virksomheter. Arbeider innen en rekke sektorer, bl. a transport. 

Spekters representant i CEEP er Bjørn Henriksen