spekter.no>Om Spekter>Spekter i råd og utvalg>Banklovkommisjonen

Ansvaret for arbeidet med pensjonslovene er lagt til  Banklovkommisjonen. Kommisjonen er utvidet med bl.a representanter fra arbeidslivets parter i disse prosessene. Disse medlemmene deltar også i en arbeidsgruppe som har ansvaret for det forberedende arbeidet mellom møtene i kommisjonen. 

Banklovkommisjonen har i flere faser arbeidet med en tilpasning av pensjonslovene i privat sektor til nye folketrygd. Utredningen fra fase III i arbeidet ble levert 7. januar 2013. Denne omhandlet overgangsordninger og sammenkoblingsregler for overgangen fra eksisterende ytelsespensjonsordninger til de foreslåtte hybride modellene fra Banklovkommisjonens utredning i fase II. 

Spekters representant i Banklovkommisjonen og i den forberedende arbeidsgruppen er juridisk direktør Kristin Juliussen.

Pressemelding fra Banklovkommisjonen: Banklovkommisjonens utredning nr. 27